Aktualności

Uwaga! Aktualizacja formularza PWP dla PL04

11-10-2016, 15:01
Z dniem 11.10.2016 r. zaktualizowany został formularz Planu Wdrażania Projektu. Aktualizacja dot. poprawy formuł w cz. II PWP.

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04

09-09-2016, 08:09
Z dniem 09.09.2016 r. zaktualizowane zostały formularze Planu Wdrażania Projektu oraz Wniosku o płatność. Aktualizacja dot. poprawy formuł w cz. II PWP oraz Wniosku o płatność.

Informacja o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki w ramach PL04

08-09-2016, 13:31
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł...

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04

31-08-2016, 12:21
Z dniem 31.08.2016 r. zostały zaktualizowane formularze Planu Wdrażania Projektu i wniosku o płatność dla PL04. Prosimy o ich stosowanie.

Informacja o zatwierdzeniu pierwszych wniosków o dofinansowanie nowych działań w projektach PL03

24-06-2016, 13:02
Informacja o zatwierdzeniu pierwszych wniosków o dofinansowanie nowych działań w projektach PL03

Rozstrzygnięcie II naboru FWD PL02

23-06-2016, 13:21
Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie II naboru FWD PL02

Szkolenia dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG - edycja 2015/2016

21-03-2016, 15:13
Szkolenia dla beneficjentów funduszy norweskich i EOG - edycja 2015/2016. Wdrażanie funduszy norweskich w sektorze środowiska – od wniosku, przez realizację, do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia...

Dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

01-03-2016, 09:40
Minister Środowiska jako Operator Programu informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego PL02...

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy norweskich - rozstrzygnięcie naboru FWD PL04 NMF

13-01-2016, 10:30
8-go stycznia 2016 r. Operator Programu wydał decyzję o przyznaniu dofinansowania dla dwóch projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący do uzyskania wsparcia ze środków NMF 2009-2014 w ramach...

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie I naboru FWD PL02

05-01-2016, 12:09
22 grudnia 2015 r. Operator Programu zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach...
1    1  2  3  4  5    11

.

powrót
do góry