Aktualności

Trwają nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla PL04

28-07-2015, 11:47

Trwają nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 jest adresowany do:

  • organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów;
  • organizacji samorządu gospodarczego;

Na projekty składane w naborze dostępna jest alokacja wynosząca 367 647,50 euro, tj.  1 527 648,89 zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z  z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.  Składając wniosek w naborze Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc.  kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (Norwegii).  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania projektu bilateralnego jest forma „projektu parasolowego”. Projekt parasolowy to projekt, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów - podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Celem Funduszu jest wsparcie dla nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy beneficjentami – podmiotami polskimi a ich partnerami w projektach - podmiotami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego to 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Więcej informacji o naborach wniosków do Programu PL04:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,10,nabor-wnioskow-dla-organizacji-zrzeszajacychdzialajacych-na-rzecz-jednostek-samorzadu-terytorialnego-a-takze-zwiazkow-.html

 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,9,nabor-wnioskow-dla-organizacji-samorzadu-gospodarczego-w-ramach-funduszu-wspolpracy-dwustronnej.html

.

powrót
do góry