Aktualności

Projekty termomodernizacyjne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie naboru ogłoszonego w 2014 r.

18-03-2015, 08:01

16 marca 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

Na listach znalazło się 36 projektów: 35 z nich dotyczy efektywności energetycznej, a 1 - energii odnawialnej. Z uwagi na znaczne zainteresowanie konkursem, a także zgłoszenie wniosków na łączną kwotę dofinansowania przewyższającą dostępneśrodki[1], przyjęto listę podstawową i listę rezerwową wniosków w ramach rezultatu dotyczącego efektywności energetycznej.

Łączna kwota dofinansowania projektów, które znalazły się na listach podstawowych wynosi ponad 33,7 mln zł. Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ok. 11 tys. ton rocznie.

Lista projektów dofinansowanych w ramach Programu  PL04 będzie rozszerzana w miarę zakończenia procedury odwoławczej. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W najbliższym czasie Minister Środowiska będzie podejmował wszelkie możliwie działania (w tym przesunięcia środków pomiędzy rezultatami Programu) tak, by dofinansowanie mogło uzyskać jak najwięcej projektów znajdujących się na liście rezerwowej.

Zatwierdzone listy rankingowe:

Pliki do pobrania

uchwala nr 2 2015.pdf
uchwala nr 2 2015.pdf - (327,95 KB)
uchwala nr 3 2015.pdf
uchwala nr 3 2015.pdf - (114,52 KB)

.