Ochrona powierzchni ziemi

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”
Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

 

Cel programu
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanych składowisk odpadów komunalnych.


Treść programu:

ochrona_powierzchni_ziemi.pdf
ochrona_powierzchni_ziemi.pdf - (246,91 KB) Treść programu Ochrona powierzchni ziemi - Część 1) i 2)

 

Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”.

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja,
2) pożyczka.

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie wykonania zastępczego,
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa,
3) przedsiębiorcy.


Składanie wniosków

Od 10.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


 

Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów komunalnych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) pożyczka
2) dotacja

Beneficjenci
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa,
3) przedsiębiorcy.


Składanie wniosków

Od 01.04.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

powrót do góry 

.

powrót
do góry