Nabór tradycyjny/skrócony 2016 - Projekty Tradycyjne

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków tradycyjnych o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”

Cel programu - poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

NABÓR TRADYCYJNY

NABÓR SKRÓCONY

Planowana alokacja
dotacje i środki na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 28 135 tys. złNABÓR TRADYCYJNY

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

UWAGA:

Wnioskodawcy planujący w ramach swoich projektów wykonanie planów ochrony gatunków chronionych powinni uzyskać stanowisko GDOŚ w zakresie zasadności wykonania takiego planu. Stanowisko to będzie przedmiotem analizy w zakresie zasadności realizacji zgodnie z Metodyką efektywności kosztowej.


LISTA PRZEDSIEWZIĘĆ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ KRYTERIA WYBORU

W dniu 31.08.2016 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE".

Na liście znalazło się 11 przedsięwzięć ubiegających się o łączną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW w wysokości 22 691 248 PLN oraz dofinansowanie ze środków KE w kwocie 13 872 272 EUR.

Do Wnioskodawców, których przedsięwzięcie znajduje sie na liście, zostały przesłane deklaracje A6 o statusie "to be confirmed" (nie dotyczy PJB), które należy dołączyć do systemu eProposal podczas składania wniosku do KE.

Dokumenty

lista_na_tak.pdf
lista_na_tak.pdf - (248,46 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2016 r. cz.1
lista_na_tak_pjb.pdf
lista_na_tak_pjb.pdf - (218,46 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2016 r. cz.2 - państwowe jednostki budżetowe

NABÓR SKRÓCONY

Nabór skrócony jest uzupełnieniem naboru tradycyjnego, który zostanie przeprowadzony w czerwcu 2016 r.

Nabór adresowany jest dla Wnioskodawców którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NFOŚiGW (w czerwcu 2016 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2016, a także którzy zostaną w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Wnioskodawcy po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE mogą w ramach naboru skróconego złożyć do NFOŚiGW wniosek o współfinansowanie w terminie do dziesięciu dni od daty przekazania przez Wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. Wnioski w ramach naboru skróconego zostaną poddane ocenie NFOŚiGW, w tym ocenie efektywności kosztowej.

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach naboru 2016 r., lecz nie później niż do 29.12.2017 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Dokumenty obowiązujące w naborze tradycyjnym/skróconym 2016 r.:

powrót
do góry