Nabór 2015 - Projekty Tradycyjne

NABÓR TRADYCYJNY

NABÓR SKRÓCONYNABÓR TRADYCYJNY

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków tradycyjnych o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014-2020”, w tym planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe od 2016 r.

Planowana alokacja
1. dotacje – 20 mln zł
2. środki na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 5 mln zł

Składanie wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2015 r. do 06.07.2015 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

UWAGA:

Wnioskodawcy planujący w ramach swoich projektów wykonanie planów ochrony gatunków chronionych powinni uzyskać stanowisko GDOŚ w zakresie zasadności wykonania takiego planu. Stanowisko to będzie przedmiotem analizy w zakresie zasadności realizacji zgodnie z Metodyką efektywności kosztowej.


LISTA PRZEDSIEWZIĘĆ, KTÓRE SPEŁNIAJĄ KRYTERIA WYBORU

W dniu 27.08.2015 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE 2014-2020”.

Na liście znalazło się 39 przedsięwzięć ubiegających się o łączną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW w wysokości 84 215 131 PLN oraz dofinansowanie ze środków KE w kwocie 44 069 193 EUR.

W najbliższych dniach do Wnioskodawców, których przedsiewzięcie znajduje sie na liście, zostanie przesłana deklaracja A6 o statusie "to be confirmed" (nie dotyczy PJB), którą należy dołączyć do systemu eProposal podczas składania wniosku do KE.

lista_na_tak.pdf
lista_na_tak.pdf - (441,48 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2015 r. cz.1
lista_na_tak-pjb.pdf
lista_na_tak-pjb.pdf - (386,39 KB) Lista przedsięwzięć, które spełniają kryteria wyboru w naborze 2015 r. cz.2 - państwowe jednostki budżetowe

NABÓR SKRÓCONY

Nabór skrócony jest uzupełnieniem naboru tradycyjnego przeprowadzonego w lipcu 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, iż w naborze 2015 r. kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów z naboru tradycyjnego będzie pomniejszała wysokość alokacji dostępnej dla projektów złożonych w ramach naboru skróconego.

Nabór adresowany jest dla Wnioskodawców którzy nie ubiegali się o dofinansowanie NFOŚiGW (w lipcu 2015 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2015, a także którzy zostali w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Wnioskodawcy po uzyskaniu zaproszenia KE do złożenia uaktualnionej elektronicznej wersji wniosku do LIFE mogą w ramach naboru skróconego złożyć do NFOŚiGW wniosek o współfinansowanie w terminie do dziesięciu dni od daty przekazania przez Wnioskodawcę aktualizacji wniosku LIFE do KE. Wnioski w ramach naboru skróconego zostaną poddane ocenie NFOŚiGW, w tym ocenie efektywności kosztowej.

Wnioski należy składać w terminie od 18.04.2016 r. do zakończenia fazy rewizji KE w ramach naboru 2015 r., lecz nie później niż do 29.12.2016 r.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Dokumenty obowiązujące w naborze tradycyjnym/skróconym 2015 oraz treść Programu priorytetowego "Współfinansowanie Programu LIFE"

powrót
do góry