Wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki

Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Cel programu

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko.

Treść programu:

pp-wsparcie_przedsiewziec_2015.pdf
pp-wsparcie_przedsiewziec_2015.pdf - (354,76 KB) Treść programu: Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Informacje szczegółowe:

Koordynator programu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Marcin Jamiolkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl

Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

22 45 90 969

22 45 90 387

 

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.