Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń


Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

Treść programu priorytetowego:

program_priorytetowy_przeciwdzialanie_zagrozeniom_srodowiska_tj.pdf
program_priorytetowy_przeciwdzialanie_zagrozeniom_srodowiska_tj.pdf - (161,25 KB) Treść programu: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków (2018 rok)

Informacje szczegółowe

ikonka e-mail Koordynator programu Tomasz Surowiecki
Tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl

Z-ca koordynatora

Kamil Żabka      
Kamil.zabka@nfosigw.gov.pl  

ikonka telefon Wydział Monitoringu i Zagrożeń Środowiska

22-45-90-508
22-45-90-566

 

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka
3) przekazanie środków

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

 Beneficjenci

  • podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane jedynie w formie pożyczki).

 


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka
3) przekazanie środków

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

 Beneficjenci

  • służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;
  • podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane jedynie w formie pożyczki).

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry