Aktualności

Ustawa OZE a program "Prosument"

06-03-2015, 14:30
W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej.

Wybrano bank dla "Prosumenta"

03-03-2015, 15:14
26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska

Zakończenie naboru dla banków w programie Prosument

06-02-2015, 08:44
Zakończenie naboru dla banków w programie Prosument

Prosument w gminach i WFOŚiGW – podsumowanie roku 2014

09-01-2015, 15:05
W 2014 r. do NFOŚiGW wpłynęły wnioski od samorządów na 48,7 mln zł i z WFOŚiGW na 85,04 mln zł.

Prosument - ogłoszenie naboru dla banków

05-01-2015, 09:19
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument"

Przerwa w naborze wniosków dla samorządów

29-12-2014, 11:28
W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW nowej oferty programowej na lata 2015-2020, nabory wniosków dla samorządów i WFOŚiGW do programu priorytetowego "Prosument" zostaną przerwane.

Informacja o planowanym naborze dla banków w styczniu 2015 r.

15-12-2014, 13:32
Informujemy, że ogłoszenie o naborze wniosków banków chętnych do podjęcia współpracy z NFOŚiGW, zawierające szczegółowe wymagania zostanie opublikowane niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o...

„Prosument” ścieżką bankową

15-12-2014, 13:26
1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie (podpisana 24 listopada 2014 r. przez Prezydenta RP), ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10 -10e...

Podpisanie umów z WFOŚiGW

18-09-2014, 13:27
NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Prosument" z czterema WFOŚiGW.

Aktualizacja programu priorytetowego

15-09-2014, 13:31
Zarząd NFOŚiGW przyjął aktualizację programu Prosument
  1  2  3    

.

powrót
do góry