Ekspertyzy i opracowania

Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych


Cel programu

Celem programu jest wsparcie działań Ministra Środowiska niezbędnych do realizacji polityki ochrony środowiska

Treść programu

program_priorytetowy.pdf
program_priorytetowy.pdf - (496,91 KB) Treść programu: Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu programu na dany rok.

Formy dofinansowania
Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych Ministra Środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Beneficjenci

  • Ministerstwo Środowiska;
  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


 

Informacje szczegółowe:

Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych

 

Koordynator programu Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl

 

Z-cy koordynatora Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewodzki@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych 22 45 90 369

 

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry