Najczęściej zadawane pytania

Jak traktować nowoczesne urządzenia kompaktowe takie jak centrale grzewczo-wentylacyjne? W ich przypadku nie jest możliwe stosowanie parametrów zgodnych z wymogami programu. (Rozdział I tab. 1 i 2)

Czy w świetle Programu dopuszczalne jest zastosowanie w pokoju dziennym z aneksem kuchennym, wentylacji mechanicznej wyrzutowej z okapu kuchennego (podłączonego do pionu kuchennego)? W mieszkaniu jest oddzielny system wentylacji nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem. Takie rozwiązanie podyktowane jest przez przepisy - w pokoju dziennym z aneksem kuchennym powinniśmy mieć wentylację wyciągową z okapu kuchennego podłączoną do pionu kuchennego. Czy w opisanym przypadku jest możliwe osiągnięcie parametru szczelności n50 na wymaganym poziomie? (Rozdział I tab. 1 i 2, pkt. 2)

Przed ogłoszeniem Programu został wykonany projekt budynku o niskich parametrach termicznych (współczynnik przenikania ciepła dla okien, ścian, sprawność odzysku ciepła z wentylacji). W trakcie budowy parametry te zostały polepszone, jednak projekt nie uwzględnia zmian wymienionych powyżej elementów. Jakim trybem wprowadzić te zmiany do projektu? (Rozdział II ust. 1)

Czy w przypadku budynków wielorodzinnych, w powierzchni ogrzewanej dla której oblicza się zapotrzebowanie na ciepło należy uwzględnić: pomieszczenia komunikacyjne, komórki lokatorskie, garaże podziemne o temp obliczeniowej 8°C ? (Rozdział II ust. 2)

Według jakich zasad wyliczyć powierzchnię całkowitą użytkową wymienioną w definicji powierzchni ogrzewanej? (Rozdział II ust. 2)

Czy można skorzystać z dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych w przypadku rozbudowy / nadbudowy / przebudowy / odbudowy / remontu budynku?

Czy konieczne jest dostarczenie dokumentów technicznych z certyfikacją niezależnych instytucji certyfikujących, potwierdzających sprawność grzejnika elektrycznego? Sprawność takiego grzejnika wydaje się oczywista na tyle, że po dogłębnych poszukiwaniach nie znalazłem producenta, który takie informacje by wykazywał. W przypadku grzejników elektrycznych można powiedzieć, że cała energia poza jej śladową ilością przerabiana jest na ciepło np. poza diodą sygnalizującą prace grzejnika.

  1  2 

.

powrót
do góry