Aktualności

Konsultacje programu

20-11-2015, 19:10

Program ma na celu oszczędność energii i zmniejszenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych budynkach mieszkalnych. Skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację około 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrażanie programu odbywa się w latach 2013-2018, a wydatkowanie środków z nim związanych - do 31.12.2022 r.

Wprowadzenie zmian do programu jest odpowiedzią na zgłaszane do NFOŚiGW uwagi dotyczące warunków technicznych oraz realizacji programu. Naszą intencją jest przede wszystkim zwiększenie dostępu do finansowania oraz wprowadzenie ułatwień w osiągnięciu założonych standardów energetycznych budynków. Ułatwienia te wyrażają się m.in. poprzez umożliwienie swobodniejszego doboru wskaźników dającego możliwość wykorzystania efektywności kosztowej projektów przy jednoczesnym spełnieniu założeń (standardów) programu. Proponowane zmiany obejmują m.in.:

  • poszerzenie dostępu do finansowania w programie poprzez wprowadzenie nowych ścieżek,
  • wprowadzenie elastyczności w doborze wskaźników z zaznaczeniem obowiązku spełnienia obliczeniowego łącznego zapotrzebowania na energię określonego standardami NF15 i NF40,
  •  umożliwienie wyboru dotyczącego rezygnacji z pierwszej weryfikacji projektu budowlanego (nie dotyczy deweloperów),
  •  przeniesienie do zalecanych, części zagadnień wraz ze wskazaniem parametrów pozwalających w większości przypadków spełnić założony standard wybudowania

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 26 listopada 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres:

Pliki do pobrania

formularz uwag.docx
formularz uwag.docx - (12,42 KB)

.

powrót
do góry