Pytania i odpowiedzi

Czy można podzielić pożyczkę na dwie części: preferencyjną i rynkową?

Czy jest możliwa zmiana sposobu ustalania oprocentowania, ratingu i marży po podpisaniu umowy o dofinansowanie?

Czy mogę złożyć wniosek odrzucony w ramach naboru BOCIANA 2014 r., jeżeli inwestycja została rozpoczęta?

Czy w ramach naboru 2015 r., w przypadku odrzucenia wniosku mogę złożyć ponownie ten sam wniosek, nawet jeśli inwestycja zostanie rozpoczęta w międzyczasie?

Czy w programie BOCIAN 2015 występuje pomoc horyzontalna? Czy będzie też do wyboru pomoc de minimis zamiast horyzontalnej?

Czy wszystkie spółki celowe muszą posiadać finansowanie wkładu własnego w postaci podwyższenia kapitału zakładowego? Czy jest to obowiązkowe? Czy np. wkład własny może być zapewniony pożyczką właścicielską? Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, na jaki moment musi nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego? Czy na moment składania wniosku? Na moment podpisania umowy ? Czy też dopiero w trakcie realizacji inwestycji?

.

powrót
do góry