Umorzenia pożyczek

Formularze wniosków o umorzenie

sprawozdanie_z_realizacji_przedsiewziecia.doc
sprawozdanie_z_realizacji_przedsiewziecia.doc - (71,5 KB) Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
zal._10.1_-_wniosek_o_umorzenie.doc
zal._10.1_-_wniosek_o_umorzenie.doc - (143 KB) Wniosek o umorzenie pożyczki
zal._10.3b_-_hrf_instrukcja.doc
zal._10.3b_-_hrf_instrukcja.doc - (54 KB) Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo finansowego do wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia
zal._10.3a_-_hrf.xls
zal._10.3a_-_hrf.xls - (37,5 KB) Harmonogram rzeczowo - finansowy
zal._10.6_-_zbiorcze_zestawienie_faktur_nowe.xls
zal._10.6_-_zbiorcze_zestawienie_faktur_nowe.xls - (25,5 KB) Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty

.