Promesy

Wniosek o udzielenie promesy stanowi wystąpienie o udzielenie przyrzeczenia dofinansowania przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, o ile możliwość taką przewiduje program priorytetowy

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania może być złożony wraz ze złożeniem  Wniosku o dofinansowanie lub po złożeniu Wniosku.

Wniosek należy sporządzić na obowiązującym formularzu, zamieszczonym poniżej.

zal._5.1_-_formularz_p.doc
zal._5.1_-_formularz_p.doc - (57,5 KB) Wniosek o udzielenie promesy na dofinansowanie przedsięwzięcia po złożeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia

.