Lista programów priorytetowych

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.

Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.

Lista programów priorytetowych na rok 2018

lista__2018_2018-09-27.pdf
lista__2018_2018-09-27.pdf - (430,07 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 27.09.2018 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2017 (zmieniona 9 czerwca 2017 r.)

lista_pp_2017_06_09.pdf
lista_pp_2017_06_09.pdf - (52,62 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2017, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 9 czerwca 2017 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2017

lista_pp_2017.pdf
lista_pp_2017.pdf - (52,12 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2017, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 16 grudnia 2016r.

.

powrót
do góry