Wymagania i dostęp

Każda osoba korzystająca z Generatora wniosków o płatność ze środków krajowych musi posiadać w nim konto. W celu utworzenia konta należy wypełnić formularz, który dostępny jest na głównym ekranie logowania Generatora.

Po wypełnieniu wszystkich danych i poprawnym przepisaniu wygenerowanego tekstu, na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Po kliknięciu w link, konto zostaje aktywowane w Generatorze i użytkownik może korzystać z systemu.

Minimalne wymagania dla stacji roboczych:

Minimalne wymagania umożliwiające pracę z Generatorem Wniosków o Płatność:

  • aplikacja działa poprawnie na przeglądarkach: Internet Expolorer 8 i późniejsze, Mozzilla Firefox 28 i późniejsze, Google Chrome 33 i późniejsze,
  • zainstalowane oprogramowanie JAVA w najnowszej dostępnej wersji,
  • system operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
  • oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalność podpisu elektronicznego),
  • połączenie z siecią Internet.

Linki do oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Generatora Wniosków o Płatność (strony otworzą się w nowym oknie):

.

powrót
do góry