Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju ”

02-04-2019, 13:12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.

Program ma na celu dofinansowanie zadań związanych z poznaniem budowy geologicznej na rzecz kraju oraz racjonalną gospodarką zasobami złóż kopalin i wód podziemnych a także badań i prac geologicznych dla ochrony środowiska poprzez realizację następujących rodzajów przedsięwzięć:

  1. zadania państwowej służby geologicznej i KAPS określone w ustawie Pgg,
  2. rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał,
  3. rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów wód mineralnych i leczniczych,
  4. rozpoznawanie możliwości wykorzystania złóż kopalin,
  5. badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska.

Konsultacje zakończą się 10.04.2019 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres:  Beata.Kus@nfosigw.gov.pl, Anna.Mikolajewska@nfosigw.gov.pl

Pliki do pobrania

pp geologia.docx
pp geologia.docx - (44,51 KB) Program priorytetowy
katalog kosztow kwalifikowanych.docx
katalog kosztow kwalifikowanych.docx - (18,42 KB) Koszty kwalifikowane

.