Aktualności

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce ”

30-01-2020, 13:23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Program ma na celu dofinansowanie zadań związanych z wykonywaniem prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.

Konsultacje zakończą się 05.02.2020 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres:  Beata.Kus@nfosigw.gov.pl, Beata.Traczyk@nfosigw.gov.pl

.