Zobacz także

 

Strona POIŚ 2014-2020:                                                                                                     https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/24204=3131

Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/informacje_ogolne2.php

(w tym strona, na której znajduje się wyszukiwarka otrzymanej przez przedsiębiorców pomocy publicznej: https://sudop.uokik.gov.pl/home)

Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleId=1522&TabOrgID=1492&AnnouncementId=7640


Strona Komisji Europejskiej dotycząca pomocy publicznej
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej (wyszukiwarka)                                                                          http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

Omówienie definicji pojęcia pomocy publicznej:                                                                                      http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN

 

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim materiały pomocnicze ułatwiające interpretację nowych przepisów o pomocy publicznej. KE opublikowała najczęściej zadawane pytania (FAQ) do GBERa. Link do tego praktycznego poradnika:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf

 

powrót
do góry