Misja i Strategia

Misja NFOŚiGW brzmi:

Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska

Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest:

Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku


 „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT”– to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją: 

E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju),
F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej),
E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców),
K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej),
T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty).

 

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Opracowana Strategia NFOŚiGW jest wynikiem analizy efektów wdrażania Strategii działania NFOŚiGW na lata 2009-2012 oraz uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (BEiŚ).

Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony i środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Główne kierunki działania zostały określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zarówno dotyczącej samej instytucji, jak i stanu środowiska oraz systemu jego finansowania.

strategia_nfosigw_aktualizacja_28.07.2015.pdf
strategia_nfosigw_aktualizacja_28.07.2015.pdf - (1,27 MB) Strategia NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą na 2020 r. Aktualizacja - 28.07.2015.

Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2017 - 2020.

Wspólna strategia sporządzana raz na 4 lata stanowi jednolitą podstawę zarówno dla strategii NFOŚiGW jak i poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.Niniejsza strategia obejmuje okres 2017-2020.

wspolna_strategia_2017-2020.pdf
wspolna_strategia_2017-2020.pdf - (490,66 KB) Wspólna Strategia działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na lata 2017 - 2020
powrót
do góry