Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Biura NFOŚiGW obowiązujący od 13.06.2017 r.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

Centrala:  tel. (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101
Informacja:  tel. (22) 45 90 100

Zobacz także: Kontakty

Sekretariaty

Prezes Zarządu - Kazimierz Kujda
tel. 22 45 90 105,  22 45 90 226
fax: 22 45 90 505

Z-ca Prezesa Zarządu - Artur Szymon Michalski
tel. 22 45 90 140

Zastępca Prezesa Zarządu - Jacek Spyrka
tel. 22 45 90 909

Zastępca Prezesa Zarządu - Roman Wójcik
tel. 22 45 90 225

Dyrektor Biura - Andrzej Deres
tel. (22) 45 90 118, (22) 45 90 321
fax: (22) 45 90 585

 • Z-ca Dyrektora Biura - Ryszard Ochwat
  tel. (22) 45 90 118, (22) 45 90 321
  fax: (22) 45 90 585
   

Departament Organizacyjny (DO)
Dyrektor Departamentu: Marcin Wiśniewski (22) 45 90 186
fax: (22) 45 90 585

Departament Wsparcia (DD)

 • Zespół Zamówień Publicznych (DDZ)
  Kierownik Zespołu: Anna Olędzka (22) 45 90 636
  fax: (22) 45 90 201
 • Zespół ds. Pomocy Publicznej (DDP)
  Kierownik Zespołu: Marta Cerkownik
 • Zespół ds. Oceny Formalnej Wniosków (DDW)
  Kierownik Zespołu: Marek Ryńca (22) 45 90 139

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej (DX)
Dyrektor Departamentu: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Wydział Administracyjny (DDA)
p.o. Kierownik: Stanisław Łukasik (22) 45 90 612
fax: (22) 45 90 808

 • Zespół Kancelaryjno - Dokumentacyjny (DDK)

Rzecznik Prasowy: Sławomir Kmiecik (22) 45 90 578

Zespół Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu( ZO)
p.o. Kierownika Zespołu: : Edyta Ozkan (22) 45 90 110

Wydział - Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa (JRP)
Kierownik Wydziału: Wacław Bilnicki (22) 45 90 905


Departament Księgowości i Rozliczeń - Główny Księgowy (DK)
p.o Głównego Księgowego - Dyrektor Departamentu: Janusz Topolski (22) 45 90 307
p.o. Z-cy Głównego Księgowego: Anna Laskowska (22) 45 90 860 (22) 45 90 860
Z-ca Dyrektora Departamentu: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Ulida (22) 45 90 216
fax: (22) 45 90 888

 • Wydział Księgowości i Płac (DKK)
  Kierownik: Brygida Lewandowska (22) 45 90 415
 • Wydział Rozliczeń Krajowych (DKU)
  Kierownik: Ewa Jęczmińska (22) 45 90 948
 • Wydział Rozliczeń Zagranicznych (DKR)
  Kierownik: Agnieszka Ignatowska (22) 45 90 448
 • Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów (DKO)
  Kierownik: Andrzej Ulida (22) 45 90 216
 • Zespół ds. Refundacji Kosztów (DKT)

Departament Ochrony Wód (DT) - 22 45 90 548
Dyrektor Departamentu: Ewa Kamieńska (22) 45 90 564

 • I Wydział Koordynacji Projektów (DTK)
  Kierownik: Beata Koszewska (22) 45 90 179
 • II Wydział Koordynacji Projektów (DTP)
 • Zespół Wsparcia (DTW)

Departament Gospodarowania  Wodami (DH)- 22 45 90 131
Dyrektor Departamentu: Anna Czyżewska (22) 45 90 153, fax: (22) 45 90 749

 • Wydział Gospodarki Wodnej (DHG)
  Kierownik: Wydziału: Hanna Piasecka (22) 45 90 528
 • Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń (DHM)
  Kierownik: Wydziału: Andrzej Rzeszotarski (22) 45 90 436

Departament Energii i Innowacji (DR)
Dyrektor Departamentu: Urszula Zając (22) 45 90 452
Z-cy Dyrektora: Anna Pekar (22) 45 90 506
fax: (22) 45 90 748

 • Wydział Programowy (DRP)
 • Zespół ds. OZE (DRO)
  Kierownik Zespołu: Agnieszka Karwat (22) 45 90 526
 • Zespół ds. Efektywności Energetycznej w Przedsiębiorstwach (DRE)
  Kierownik Zespołu: Rafał Kręcisz (22) 45 90 969
 • Zespół ds. Efektywności Energetycznej w Budownictwie (DRB)
  p.o. Kierownika Zespołu: Justyna Koźbiał (22) 45 90 288
 • Zespół ds. Kogeneracji i Przesyłu (DRK)
  Kierownik Zespołu: Magdalena Misiurek (22) 45 90 576
 • Zespół ds. Innowacyjności (DRI)
  Kierownik Zespołu: Żanna Białek (22) 45 90 631

Departament Środków Zagranicznych (DN)
p.o. Dyrektora: Anna Jakubowska (22) 45 95 880

 • Zespół Funduszy Norweskich (DNN)
  Kierownik: Joanna Szymczak (22) 45 90 860
 • Zespół Zielonych Inwestycji (DNG)
  Kierownik: Barbara Miałkowska (22) 45 90 847

Zespół Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych (DEB)
Kierownik: Artur Pietrewicz (22) 45 90 422
fax: (22) 45 90 193

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej (DM)
p.o. Dyrektora Departamentu: Katarzyna Zaczek (22) 45 90 961
fax: (22) 45 90 855

 • Wydział Ochrony Przyrody (DMO)
  Kierownik: Leszek Jóskowiak (22) 45 90 561
 • Wydział Edukacji Ekologicznej (DME)
  Kierownik: Katarzyna Siwkowska (22) 45 90 869


Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE (WL)

Kierownik: Grażyna Hadjiraftis  (22) 45 90 628
fax: (22) 45 90 193

Departament Ochrony Ziemi (DZ)
Dyrektor Departamentu: Jarosław Roliński (22) 45 90 296
fax: (22) 45 90 192

 • Wydział Gospodarki Odpadami (DZO)
  Kierownik: Joanna Kozłowska-Mikołajczyk (22) 45 90 288
 • Wydział Geologii i Górnictwa (DZG)
  Kierownik: Beata Kuś (22) 45 90 481

Departament Kontroli Rozliczeń (DW)
p.o. Dyrektora Departamentu: Sylwia Mróz (22) 45 90 458

Departament Analiz Finansowych (DF)
p.o. Dyrektora Departamentu: Krzysztof Karasiewicz (22) 45 90 418
Z-ca Dyrektora: Genowefa Zaleska (22) 45 90 404
p.o Z-ca Dyrektora: Teresa Majewska (22) 45 90 401

 • Zespół Ocen Finansowych (DFA)
 • Zespół Restrukturyzacji Umów (DFR)
 • Zespół Nadzoru Kapitałowego (DFK)


Departament Planowania i Sprawozdawczości (DC)
Dyrektor Krzysztof Piekarz (22) 45 90 906
Z-ca Dyrektora: Dominik Bąk (22) 45 90 463
fax: (22) 45 90 194

 • Wydział Planowania Finansowego (DCF)
  Kierownik: Dominik Bąk (22) 45 90 463
 • Wydział Efektów Środowiskowych (DCE)
  Kierownik: Ernest Hys (22) 45 90 309
 • Zespół ds. Współpracy Regionalnej (DCR)
  p.o. Kierownika Zespołu: Grzegorz Witkowski (22) 45 90 158

Departament Kontroli Przedsięwzięć (DS)
Dyrektor Departamentu: Piotr Makuch (22) 45 90 377
Z-ca Dyrektora Departamentu: Rafał Konarski (22) 45 90 391
Z-ca Dyrektora Departamentu: Andrzej Michałowicz (22) 45 90 901

 • Zespół ds. Nieprawidłowości (DSN)alnej (DCR)
  Kierownik Zespołu: Rafał Konarski (22) 45 90 391

Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej (DU)
p.o. Dyrektora Departamentu: Dominik Wadecki (22) 45 90 133

 • Wydział Audytu Wewnętrznego (DUA)

Departament Rozwoju Systemów Informatycznych (DI)
p.o. Dyrektora Departamentu: Jacek Wesołowski (22) 45 90 495
p.o. Zastępcy Dyrektora Departementu: Tomasz Grochowski  (22) 45 90 491

 • Wydział Rozwoju Aplikacji (DIA)
 • Wydział Eksploatacji Systemów (DIE)

Wydział Prawny (WR)
Koordynator Pomocy Prawnej
Mateusz Deska
Sekretariat: (22) 45 90 442
fax: (22) 45 90 575

Zespół Zarządzania Personelem (ZP)
Kierownik: Magdalena Świerczyńska-Chobot (22) 45 90 324
fax: (22) 45 90 760

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POI)
Izabella Samko (22) 45 90 105
fax: (22) 45 90 505

Samodzielne Stanowisko BHP (BHP)
Agnieszka Kubacka (22) 45 90 321

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SOC)
Józef Szwajka (22) 45 90 623

Samodzielne Stanowisko ABI (ABI)
Marcin Słupecki (22) 45 90 550

Zespół ds. Legislacji (ZL)
Dariusz Hołub (22) 45 90 181

 

powrót
do góry