Partnerzy Projektu

Partner Wiodący Projektu

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
telefon: 22 459 00 00
email: fundusz@nfosigw.gov.pl
strona www: http://www.nfosigw.gov.pl/

Partnerzy Projektu

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
adres: ul. św. Rocha 5,15–879 Białystok
telefon: 85 746 02 41
email: biuro@wfosigw.bialystok.pl
strona www:http://wfosigw.bialystok.pl/

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
adres: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk
telefon: 58 743 18 00
email: fundusz@wfos.gdansk.pl
strona www: https://wfos.gdansk.pl/

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
telefon: 32 603 22 00
email: biuro@wfosigw.katowice.pl
strona www: https://www.wfosigw.katowice.pl/

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
adres: Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce
telefon: 41 366 15 12
email: biuro@wfos.com.pl
strona www: http://www.wfos.com.pl/

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
adres: ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
telefon: 12 422 94 90
email: biuro@wfos.krakow.pl
strona www: https://www.wfos.krakow.pl/

7. Urząd Marszałkowski w Lublinie
adres: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
telefon: 81 441 66 00
email: info@lubelskie.pl
strona www: www.lubelskie.pl/

8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
telefon: 42 663 41 03
email: fundusz@wfosigw.lodz.pl
strona www: http://www.wfosigw.lodz.pl/

9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
adres: ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
telefon: 89 522 02 00
email: info@wfosigw.olsztyn.pl
strona www: http://wfosigw.olsztyn.pl/

10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
adres: ul. Krakowska 53, 45–018 Opole
telefon: 77 453 76 11 wew. 101
email: sekretariat@wfosigw.opole.pl
strona www: https://www.wfosigw.opole.pl/

11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
adres: ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań
telefon: 61 845 62 00
email: biuro@wfosgw.poznan.pl
strona www: www.wfosgw.poznan.pl

12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
telefon: 17 852 23 44
email: biuro@wfosigw.rzeszow.pl
Strona www: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
adres: ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
telefon: 91 486 15 56
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl
strona www: https://www.wfos.szczecin.pl/

14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
adres: ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
telefon: 56 621 23 00
email: wfosigw@wfosigw.torun.pl
strona www: http://www.wfosigw.torun.pl/

15. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
adres: ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław
telefon: 71 333 09 30
email: poczta@fos.wroc.pl
strona www: http://wfosigw.wroclaw.pl/

16. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
adres: ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra
telefon: 68 419 69 00
email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl
strona www: https://www.wfosigw.zgora.pl/

.

powrót
do góry