Informacje prasowe

Ponad 151 mln zł na 26 kolejnych projektów wod-kan w całej Polsce

14-02-2019, 13:11
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł finansowo 26 kolejnych projektów wodno-kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, przeznaczając na ten cel ponad 151 mln zł.

Coraz większe zainteresowanie programem Sokół

13-02-2019, 11:42
Wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych – na wspieranie projektów z tego właśnie zakresu przeznaczane są środki z programu Sokół.

Kolejne 50 mln zł z NFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

04-02-2019, 12:05
O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r.

Przygotowanie i wdrażanie Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu – spotkanie w NFOŚiGW

31-01-2019, 09:17
Projekt Ministerstwa Środowiska dotyczący opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jest na końcowym etapie realizacji – przygotowania...

NFOŚiGW wsparł działania w obszarze poprawy efektywności energetycznej w Ząbkach

28-01-2019, 11:03
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 2,3 mln zł dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach na budowę budynku administracyjno-gospodarczego na...

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony

17-01-2019, 12:28
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.

Konferencja POWERPOL 2019 z udziałem NFOŚiGW

16-01-2019, 09:30
„Co wydarzy się w energetyce w 2019 roku – perspektywa rządu i przedsiębiorstw” – taki był temat przewodni konferencji POWERPOL 2019, która w dniach 14-15 stycznia br. odbyła się w Warszawie.

Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody na dodatkowe obszary dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

15-01-2019, 12:06
NFOŚiGW przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej...

Innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych dofinansowany przez NFOŚiGW

11-01-2019, 10:21
Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych – taki będzie efekt dofinansowania przez NFOŚiGW projektu firmy Fabios SA w Białce.
1    2  3  4  5  6    40

.

powrót
do góry