Informacje prasowe

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i urzędy morskie z szansą na dofinansowanie

30-09-2016, 12:25
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór konkursowy w ramach PO IiŚ 2014-2020, tym razem dla Działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.

Poprawa jakości środowiska miejskiego za unijne pieniądze

29-09-2016, 14:13
Rekultywacja i remediacja terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych, a także opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych – to przedsięwzięcia, które będą...

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie z programu LIFE

28-09-2016, 13:27
Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3A w dniu 20 października w godz. 10:00-15:30.

NFOŚiGW ogłosił trzeci nabór na projekty wodno-ściekowe. Alokacja z PO IiŚ wynosi 2 mld zł

07-09-2016, 15:26
30 września br. rozpocznie się i potrwa do 28 lutego 2017 r. kolejny, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w...

Już dziś premiera filmu „Poznać Puszczę Białowieską”

07-09-2016, 15:23
Serdecznie zapraszamy na premierę telewizyjną filmu promocyjnego jednego z naszych beneficjentów: projektu Life+ ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z...

Dotacje i pożyczki NFOŚiGW na ochronę powierzchni ziemi – 151 mln zł do rozdysponowania

05-09-2016, 10:27
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów – to cele...

„Tańczący z naturą” znów na przyrodniczym szlaku

01-09-2016, 12:12
Seria jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW przeznaczy 100 mln zł na inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju

25-08-2016, 14:16
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug – to trzecia część programu NFOŚiGW „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, skierowana do naszych sąsiadów zza...

,,Racjonalna gospodarka odpadami” z budżetem 1,7 mld zł – NFOŚiGW daje kolejne fundusze na ochronę środowiska

17-08-2016, 09:22
Realizacja zasad gospodarki odpadami – to cel programu, na który NFOŚiGW przeznaczył w sumie 1,7 mld zł. Wczoraj rozpoczęły się nabory do trzech z siedmiu części programu, kolejne są w przygotowaniu.

2,5 mld zł na niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę, nabór wniosków w NFOŚiGW od 16 sierpnia

09-08-2016, 11:07
O dwie nowe części – obok Ekologicznego Akumulatora dla Przemysłu – NFOŚiGW wzbogacił program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, którego...
1    37  38  39  40  41    43

.

powrót
do góry