Informacje prasowe

Zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej na Lviv Eco Forum 2019

14-08-2019, 08:02
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Kijowie zapraszają polskie firmy do wzięcia udziału w...

NFOŚiGW dofinansuje opracowanie przez IOŚ – PIB bazy danych urządzeń grzewczych

02-08-2019, 07:52
Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na...

Dziesięć samochodów patrolowych o napędzie hybrydowym trafi do Straży Granicznej dzięki dotacji NFOŚiGW.

02-08-2019, 07:10
Specjalistyczne samochody posłużą polskim strażnikom granicznym do sprawnego patrolowania granic Państwa i przeciwdziałania m.in. przestępstwom ekologicznym w tym nielegalnemu transgranicznemu...

NFOŚiGW przekaże kolejne dotacje na termomodernizacje zabytkowych obiektów

01-08-2019, 12:27
Dzięki dotacjom ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzą: Administracja Kościelnymi...

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na przedsięwzięcia energetyczne na polskiej wsi poprzez program priorytetowy Agroenergia.

31-07-2019, 09:55
Realizacja programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Agroenergia była tematem konferencji prasowej Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez...

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

23-07-2019, 12:29
„Mamy dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić program Mój Prąd, który ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Proponujemy energetykę prosumencką. Chcemy, żeby ta energia rozwijała...

Zakład Opiekuńczo- Leczniczyw w Przemyślu przejdzie modernizację energetyczną dzięki dotacji z NFOŚiGW

23-07-2019, 07:09
Ponad 1,5 mln zł przeznaczy Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w (ZOL) w Przemyślu na termomodernizację swojego budynku. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła i ograniczenia emisji...

NFOŚiGW inwestuje w ekologiczne oświetlenie uliczne w Gostyninie

22-07-2019, 10:06
Gmina Miasta Gostynina to kolejny beneficjent Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzyma dofinansowanie na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z...

Prawie 58 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Centrum Zdrowia Dziecka

15-07-2019, 12:22
W obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego, p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka 15 lipca br. podpisał z Dyrektorem Instytutu „Pomnik –...
1  2  3  4  5    43

.

powrót
do góry