Informacje prasowe

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

09-08-2017, 13:21
100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w...

NFOŚiGW wesprze Ząbki w adaptacji do zmian klimatu

09-08-2017, 12:54
Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie...

NFOŚiGW wesprze Ząbki w adaptacji do zmian klimatu

04-08-2017, 14:52
Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie...

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na autobusy elektryczne

04-08-2017, 10:29
Zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców, modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego – to przedsięwzięcia, które dofinansuje NFOŚiGW w celu...

Trwają konsultacje dotyczące unijnych działań w zakresie jakości powietrza

03-08-2017, 12:14
NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących...

Pięć gmin wdroży gospodarkę o obiegu zamkniętym w pilotażowym programie NFOŚiGW

02-08-2017, 13:23
Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń –...

NFOŚiGW przeznaczy 36 mln zł na edukację ekologiczną

02-08-2017, 10:53
Przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju mają szansę na wsparcie w ramach ogłoszonych przez NFOŚiGW trzech naborów z...

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

01-08-2017, 15:48
Dzisiaj (1 sierpnia) rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE –...

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

28-07-2017, 11:53
W dniu 27.07.2017r. w obecności Pana Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i Pan dr...

10 mln złotych na wsparcie wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej i badania jej wpływu na polską gospodarkę

27-07-2017, 11:34
CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych badające szczegółowy wpływ polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki, zostanie utworzone w ramach dofinansowanego przez...
1  2  3  4  5    11
powrót
do góry