Informacje prasowe

NFOŚiGW wspiera inwentaryzację wyrobisk i rekultywację terenów ze szkodami górniczymi

21-08-2018, 09:09
Narodowy Fundusz przekaże prawie 1,3 mln zł dotacji na dwa projekty dot. niwelowania szkód powstałych w wyniku eksploatacji kopalin w Brzeszczach na południu Polski. Będzie to wsparcie dla gmin na...

NFOŚiGW wesprze budowę ciepłowni geotermalnej w bazie turystycznej w Białce Tatrzańskiej

16-08-2018, 11:29
Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej.

Unijne dotacje na kogenerację – NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł

13-08-2018, 13:00
Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel...

Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych

09-08-2018, 06:09
Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub...

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

08-08-2018, 13:13
10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego...

Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW

06-08-2018, 09:57
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone...

NFOŚiGW rozdzielił 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną

03-08-2018, 12:38
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji...

Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

02-08-2018, 13:00
3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do...

NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego

30-07-2018, 10:55
Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt...

Tarnów będzie miał nowoczesny system gospodarowania odpadami

26-07-2018, 14:01
Ponad 10 mln zł z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”.
1  2  3  4  5    31
powrót
do góry