Aktualności

Nowa EKO EDUKACJA

23-12-2014, 12:30
Edukacja ekologiczna zajmuje ważne miejsce w działalności NFOŚiGW. Dlatego programu, który będzie służył kształtowaniu i podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa nie mogło...

Narodowy Fundusz Instytucją Wdrażającą PO IiŚ 2014-2020

19-12-2014, 09:11
18 grudnia 2014 r. została zawarta Umowa pomiędzy NFOŚiGW a Ministrem Gospodarki. Narodowy Fundusz będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej "Zmniejszenie emisyjności...

PROSUMENT w Szczecinie

18-12-2014, 13:54
Ruszył nowy punkt obsługi beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie, w zakresie programu PROSUMENT.

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych Polaków

05-12-2014, 14:00
Polacy, badani w latach 2011-2014, znacząco lepiej oceniają w tym roku obecny stan środowiska w naszym kraju. Widać już efekty reformy w gospodarce odpadami. Ponad połowa badanych ma na ten temat...

Strażacy skuteczniejsi… dzięki POIiŚ

03-12-2014, 15:00
W 2015 roku straż pożarna wzbogaci się o 141 samochodów pożarniczych i ponad 200 szt. specjalistycznego sprzętu ratowniczego wzmacniającego skuteczność długotrwałych działań ratowniczych m.in....

Prosumenckie Podkarpacie

27-11-2014, 14:15
WFOŚiGW Rzeszów to szósty fundusz, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dołączył do programu PROSUMENT.

Prawie 50 polskich miast podjęło walkę o czystsze powietrze

26-11-2014, 15:30
Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Gdańsk, Kraków czy Szczecin nie robią tego po raz pierwszy. Wszyscy sięgają po...

„Prosument” ścieżką bankową

26-11-2014, 08:00
Zmiana przepisów daje Narodowemu Funduszowi możliwość szerokiego wdrożenia programu „Prosument” poprzez ścieżkę bankową.

Polacy są bardziej eko!

19-11-2014, 14:58
Większość z Polaków praktykuje selektywną zbiórkę odpadów (91,3%), chroni przyrodę wokół siebie (94,6%), nie marnuje i chroni wodę (95,4%) oraz racjonalnie używa energii (96,9%).

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa

14-11-2014, 10:08
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla POIiŚ ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs...
1    65  66  67  68  69    70

.

powrót
do góry