Aktualności

Banki Żywności z dotacją ponad 4 mln zł od NFOŚiGW

11-10-2017, 12:59
Pięć Banków Żywności – w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu – otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Efektywność energetyczna i OZE – konferencja doradcza NFOŚiGW odbyła się w Płocku

10-10-2017, 13:27
W jaki sposób finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych oraz jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE)

Wyróżnienie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10-10-2017, 08:57
W trakcie Gali Jubieluszowej Święta Pracowników z okazji 90-lecia Grupy Azoty S.A., która odbyła się w Tarnowie 6 października 2017 r., NFOŚiGW został uhonorowany okolicznościowym medalem “Zasłużony...

NFOŚiGW przekaże 1,6 mln zł dotacji Bankom Żywności

10-10-2017, 07:52
Zapraszamy na uroczyste podpisanie pięciu umów z Bankami Żywności w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami...

NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

06-10-2017, 12:33
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami...

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

06-10-2017, 10:12
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych...

Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

05-10-2017, 12:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 78 milionów złotych dofinansowania na budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie...

Konferencja NFOŚiGW w Płocku: „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

04-10-2017, 07:48
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na konferencję: „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa...

Kolejne 300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

03-10-2017, 07:02
100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW...

NFOŚiGW ogłosił cztery nowe nabory dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki

02-10-2017, 12:12
Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
1    4  5  6  7  8    50
powrót
do góry