Aktualności

NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

06-10-2017, 12:33
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami...

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

06-10-2017, 10:12
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych...

Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

05-10-2017, 12:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 78 milionów złotych dofinansowania na budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie...

Konferencja NFOŚiGW w Płocku: „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

04-10-2017, 07:48
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na konferencję: „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa...

Kolejne 300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

03-10-2017, 07:02
100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW...

NFOŚiGW ogłosił cztery nowe nabory dotyczące zmniejszenia emisyjności gospodarki

02-10-2017, 12:12
Pod koniec września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Parki narodowe dostaną 20 mln zł na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

02-10-2017, 11:03
Inwestycje mające na celu ocenę stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych są przedmiotem unijnego konkursu, w którym...

NFOŚiGW przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Białymstoku

28-09-2017, 12:01
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców...

Ponad 107 mln zł na geotermię w Polsce. NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy

26-09-2017, 13:56
Przedstawiciele czterech gmin: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz podpisali 26 września 2017 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na rozpoznawanie...

NFOŚiGW uczestniczył w konferencji zorganizowanej w 25. rocznicę pożarów w Puszczy Noteckiej

25-09-2017, 13:53
Przedstawiciele Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rady Nadzorczej oraz Zarządu NFOŚiGW 22 września br. w Potrzebowicach wzięli udział w wydarzeniach związanych z...
1    3  4  5  6  7    49
powrót
do góry