Aktualności

NFOŚiGW: Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową

24-11-2017, 14:01
Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł beneficjent otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka...

Wielka inwestycja wodno-ściekowa dla Warszawy o wartości 1,2 mld zł - zaproszenie na briefing prasowy

23-11-2017, 14:10
Wielka inwestycja wodno-ściekowa dla Warszawy o wartości 1,2 mld zł (w tym 637 mln zł dotacji z Funduszu Spójności)

Żyrardów podłączy 1340 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej dzięki unijnemu wsparciu

23-11-2017, 13:47
Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – to inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście...

NFOŚiGW wesprze lidera inwestycji samorządowych. Gmina Jarocin dostanie unijne 12 mln zł

23-11-2017, 07:43
Parki, skwery i przyuliczna zieleń w Jarocinie zyskają nowe życie. Ponad 32 hektary zostaną zagospodarowane lub odnowione za pieniądze z Unii Europejskiej. NFOŚiGW przyznał gminie dotację 12 mln zł z...

NFOŚiGW przekaże 21,6 mln zł na trzy parki o symbolice historycznej w Warszawie

22-11-2017, 10:37
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Akcji „Burza” wokół Kopca Powstania Warszawskiego oraz Fort V Włochy – to trzy parki w Warszawie, które zostaną odnowione i rozbudowane dzięki wsparciu...

Ostatnie dni zgłoszeń na szkolenia dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

22-11-2017, 10:00
Do wyboru 2 terminy: 27 listopada i 7 grudnia 2017. Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność...

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

22-11-2017, 09:00
Szkolenie odbędzie się 30 listopada br.w siedzibie NFOŚiGW (termin 4 grudnia z powodu małego zainteresowania zostaje odwołany).

Ponad 1,8 mld zł dla 31 miast rozdysponuje NFOŚiGW na gospodarkę wodno-ściekową

22-11-2017, 07:10
Do końca roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje...

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

20-11-2017, 12:55
Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto...

NFOŚiGW na szczycie klimatycznym ONZ – COP23 w Bonn

17-11-2017, 14:47
O unikatowym systemie finansowania działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce mówił Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas tegorocznego...
1    3  4  5  6  7    53
powrót
do góry