Aktualności

36,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie

30-10-2017, 12:25
Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka...

22 mln zł na projekty ekologiczne dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

27-10-2017, 14:32
Ponad 22,1 mln zł dofinansowania otrzyma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka z Grupy Kapitałowej PGE, na podstawie trzech umów podpisanych w siedzibie NFOŚiGW 27 października 2017...

Konferencja szkoleniowa dotycząca ochrony obszarów podmokłych

27-10-2017, 10:43
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję szkoleniową dotyczącą ochrony obszarów podmokłych, współfinansowaną ze środków Funduszu...

Unijne pieniądze po raz drugi na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

26-10-2017, 11:01
Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. zarezerwowano na ten cel...

6 mln zł dla Kraśnika na odnowę i rozwój terenów zieleni

24-10-2017, 13:00
Ponad 6 mln zł dofinansowania otrzyma Kraśnik na podstawie podpisanej dzisiaj (24 października) umowy. Pieniądze z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zostaną wykorzystane na...

Kampania „Stop smog” z udziałem NFOŚiGW

24-10-2017, 12:28
Ogólnopolska kampania „Stop smog”, prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Green Business Norway – we współpracy z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska - ma...

130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację

24-10-2017, 11:06
Do 29 stycznia 2018 r. NFOŚiGW czeka na wnioski o dotację na źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach poddziałania 1.6.1. POIiŚ. Budżet 130 mln zł zostanie rozdysponowany między przedsiębiorców,...

Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

24-10-2017, 06:30
Szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie w dniu 17 listopada 2017 r. Termin zgłoszeń upływa dnia 13 listopada o godz. 15.00

Pierwszy numer kwartalnika NFOŚiGW „Fundusz dla Środowiska”

23-10-2017, 08:45
Podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu, w połowie października, ukazał się pierwszy numer nowego kwartalnika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest...

„Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” – wyróżnienie dla NFOŚiGW

20-10-2017, 12:18
Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał wyróżnienie „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” za konsekwentne i skuteczne działania wspierające...
1    2  3  4  5  6    50
powrót
do góry