Aktualności

Renowacja brzegu morskiego i plaży w Mielnie przy wsparciu z NFOŚiGW

01-03-2018, 09:18
Rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie i Mielenku nad Bałtykiem będzie realizował Urząd Morski w Słupsku. Pełny efekt infrastrukturalny i ekologiczny ma być osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

Zdegradowany teren po cukrowni w gminie Pelplin stanie się miejscem rekreacji

28-02-2018, 11:13
Gmina Pelplin otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unijne dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu rekultywacji i zagospodarowania zanieczyszczonego,...

Wsparcie z programu Sokół na innowacyjne urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych

27-02-2018, 14:02
Projekt pod nazwą „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi

21-02-2018, 12:05
NFOŚiGW zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przywracające do ponownego użytkowania...

Unijne fundusze wspomogą gospodarkę wodno-ściekową Sosnowca

21-02-2018, 11:35
Około 80 milionów złotych do 2020 roku wyda Sosnowiec na trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w mieście. Ekologiczną inwestycję dofinansuje...

Tatrzański Park Narodowy z unijną dotacją na projekt edukacyjny

20-02-2018, 12:55
Tatrzański Park Narodowy otrzymał dofinansowanie, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na specjalny projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Tatry – działania...

Zapraszamy na szkolenie 1.2 POIiŚ 2014-2020

19-02-2018, 13:06
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Szkolenie w siedzibie NFOŚiGW w dniu 1.03.2018. Zgłoszenia do 26.02 do godz.14.00

Gdynię i Wejherowo czeka rewolucja ciepłownicza

15-02-2018, 11:08
Przez trzy i pół roku będzie trwała termomodernizacja wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia charakteryzujących się wysokimi stratami ciepła na przesyle o łącznej długości blisko 8 km....

Rekultywacja „dzikich” kąpielisk w gminie Końskie wsparta przez NFOŚiGW środkami z UE

15-02-2018, 08:20
Gmina Końskie w województwie świętokrzyskim otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie na kwotę ponad 11 mln zł na odnowę trzech zdegradowanych zbiorników...

Ostrów Wielkopolski z dotacją na sieć wod-kan

12-02-2018, 13:01
NFOŚiGW przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Ostrowie Wielkopolskim. Ekologiczne przedsięwzięcie, które będzie realizowane do końca...
1    2  3  4  5  6    57
powrót
do góry