Aktualności

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

09-08-2017, 12:57
100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w...

Zabrze z unijną dotacją na kanalizację deszczową

09-08-2017, 12:48
Ponad 8,3 mln zł w ramach unijnego poddziałania 2.1.5 POIiŚ otrzyma Zabrze na dostosowanie kanalizacji deszczowej wraz z rowem Guido – zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe – do...

NFOŚiGW wesprze Ząbki w adaptacji do zmian klimatu

04-08-2017, 14:35
Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie...

NFOŚiGW przeznacza 200 mln zł na autobusy elektryczne

04-08-2017, 10:21
Zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenia kierowców, modernizacja lub budowa stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego – to przedsięwzięcia, które dofinansuje NFOŚiGW w celu...

Trwają konsultacje dotyczące unijnych działań w zakresie jakości powietrza

03-08-2017, 12:05
NFOŚiGW zaprasza przedstawicieli instytucji państwowych, uczelni, ośrodków badawczych, firm, organizacji pozarządowych, ekspertów oraz osoby indywidualne do udziału w konsultacjach dotyczących...

Pięć gmin wdroży gospodarkę o obiegu zamkniętym w pilotażowym programie NFOŚiGW

02-08-2017, 12:57
Upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym w oparciu o pilotażowe, kompleksowe koncepcje realizowane w gminach: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń –...

NFOŚiGW przeznaczy 36 mln zł na edukację ekologiczną

02-08-2017, 10:49
Przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju mają szansę na wsparcie w ramach ogłoszonych przez NFOŚiGW trzech naborów z...

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

01-08-2017, 14:27
Dzisiaj (1 sierpnia) rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE –...

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

28-07-2017, 10:47
W dniu 27.07.2017r. w obecności Pana Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i Pan dr...

Pierwsze pieniądze dla prywatnych przedsiębiorców

28-07-2017, 09:08
NFOŚiGW zawarł dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działania 1.2 oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Są to pierwsze umowy dla...
1    1  2  3  4  5    44
powrót
do góry