Aktualności

Dotacja z NFOŚiGW na powstrzymanie ekspansji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF)

28-03-2018, 11:08
Polski Związek Łowiecki otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie prawie 5 mln zł na zakup 203 chłodni do przechowywania tusz dzików pozyskanych w...

NFOŚiGW wydłuża nabór w ramach konkursu dla działania 1.2 POIiŚ 2014-2020

27-03-2018, 12:42
Nabór trwa jeszcze do 27 kwietnia 2018 r.

NFOŚiGW wesprze odnowę zabytkowego ogrodu w Łazienkach Królewskich

23-03-2018, 13:22
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 703 154,00 zł na rewitalizację zabytkowego ogrodu w otoczeniu...

Termomodernizacja biurowca w Poznaniu dzięki unijnemu wsparciu z NFOŚiGW

19-03-2018, 12:39
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19 marca br. została podpisana umowa regulująca wsparcie finansowe dla firmy ZREMB SHIRAZ w Poznaniu.

Kraśnik będzie miał nowoczesną sieć kanalizacji

15-03-2018, 12:23
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Kraśniku (województwo lubelskie). Ponad 22,5 miliona złotych wyłoży z unijnego budżetu a 6...

160 milionów złotych unijnych dotacji na sieci ciepłownicze

09-03-2018, 11:41
Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnastu...

Zapraszamy na szkolenie w ramach działania 2.5 POIiŚ (dwa terminy do wyboru)

08-03-2018, 12:47
Zgłoszenia do dnia 20 marca lub do 10 kwietnia.

NFOŚiGW kontynuuje współpracę z Białorusią

08-03-2018, 09:43
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug – były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z delegacją z białoruskiego...

Biała Podlaska wyda 53 miliony złotych na zmodernizowanie systemu wod-kan

07-03-2018, 11:06
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem...

120 milionów złotych na poprawę jakości środowiska miejskiego

02-03-2018, 11:40
Po raz piąty NFOŚiGW dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Nabór rozpocznie się 30 marca br., a jego...
1    1  2  3  4  5    57
powrót
do góry