Aktualności

Informacja o współpracy

15-01-2021, 15:48

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął ostatni etap prac przygotowawczych do uruchomienia nowego programu priorytetowego w ofercie NFOŚiGW, którego celem będzie wdrożenie w Polsce modelu inwestycji realizowanych w formule „renowacja z gwarancją oszczędności” (Energy Performance Contract, EPC).

Realizowane w ramach programu inwestycje pozwolą na systemowe wsparcie projektów inwestycji w efektywność energetyczną w tzw. modelu ESCO (Energy Service Company), czyli przedsiębiorstwa usług energetycznych. Model ten zakłada przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo ESCO termomodernizacji oraz optymalizacji zużycia energii podczas eksploatacji zmodernizowanego budynku w zamian za dokonywane przez jego właścicieli okresowe spłaty kosztów inwestycji, które pokrywane będą z oszczędności powstających w toku eksploatacji budynku. Jednym z kluczowych elementów systemu będzie wykup przez zapewniającą promesę instytucję 80% wierzytelności przedsiębiorstwa ESCO powstałych w związku z realizacją kontraktu. Pozwoli to na uwolnienie zdolności przedsiębiorstwa ESCO do zrealizowania w analogicznym modelu dalszych inwestycji w efektywność energetyczną kolejnych budynków lub infrastruktury.

18 grudnia 2020 r. NFOŚiGW podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. porozumienie w sprawie wdrażania w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych (Energy Service Company, ESCO).

Podmioty zainteresowane współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt z Departamentem Funduszy Zewnętrznych NFOŚiGW pod adresem: EPC@nfosigw.gov.pl.

.