Subskrybuj RSS

Aktualności

A A A

Najlepsze prace magisterskie z zakresu ochrony środowiska

26-04-2010, 09:57

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił w ubiegłym roku konkurs na

najlepsze prace magisterskie
z zakresu ochrony środowiska
w roku akademickim 2008/2009


W finale konkursu pt „Dyplom dla Ekorozwoju” spośród 37 zgłoszonych opracowań w obszarze nauk przyrodniczych, społecznych i technicznych znalazło się osiem nagrodzonych i dziesięć wyróżnionych prac magisterskich. Ogłoszony po raz pierwszy konkurs zainteresował jedenaście uczelni wyższych.
Na uroczysty final, który zorganizowano 22 kwietnia br. w siedzibie NFOŚiGW, oprócz autorów wyróżnionych prac zaproszeni zostali ich promotorzy.
Jak powiedział na uroczystym wręczeniu nagród Jan Rączka - prezes zarządu NFOŚiGW „konkurs dał możliwość młodym i utalentowanym absolwentom wyrażenia opinii i włączenia się w publiczną dyskusję prowadzoną przez uznane autorytety w zakresie ochrony środowiska”.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez edukację ekologiczną pragnie kształtować zachowania proekologiczne oraz społeczne postawy sprzyjające ochronie przyrody i środowiska naturalnego.

 

Nagrodzone prace:

 

I.     W dziedzinie nauk przyrodniczych nagrodzonych zostało  – 5 prac:

 1. JUSTYNA WRZOSEK (69 punktów), promotor: prof. Barbara Gworek
  Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Rolnictwa i Biologii
  Temat: Zastosowanie zeolitów do rozkładu pozostałości środków ochrony roślin.
   
 2. ROBERT FRANKOWSKI (65) dr Anna Kiepas Kokot
  Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  Temat: Ocena skali zagożeń bio- i abiotycznych dla platanów klonolistnych (platanus x acerifolia) na terenie Szczecina.
   
 3. EMILIA ZEMLAK (64)  dr inż. Marta Weber - Siwirska
  Absolwentka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Temat: Koncepcja zielonego dachu nowego terminalu portu lotniczego we Wrocławiu.
   
 4. MAŁGORZATA RZEPKOWSKA (64) prof. Piotr Węgleński
  Absolwentka Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  Temat: Analiza genetyczna populacji łososia (Salmo salar L.) w związku z programem restytucji tego gatunku w Polsce.
   
 5. NATALIA LIPIŃSKA (63)  dr inż. Joanna Pokorny
  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
  Temat: Wpływ dodatków organicznyvch na wzrost i rozwój siewek Dactylorhiza sambucina.II.    W dziedzinie nauk społecznych nagrodzona została – 1 praca:
 

MALWINA WYPCHŁO (67) prof. Wiesław Kietliński
Absolwentka: Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Temat: Budynki przyszłości.
 

III.    W dziedzinie nauk technicznych nagrodzone zostały – 2 prace:
 

 1. JAKUB MARCIN KUPECKI (66)  dr Jarosław Milewski
  Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki  i Lotnictwa
  Temat: Układy energetyczne wykorzystujące wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe oraz gazyfikację paliwa.
   
 2. MARTA TEMPLIN (65) dr Andrzej Białowiec
  Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
  Temat: Wpływ modyfikacji substratowej frakcji organicznej odpadów komunalnych na efektywność i jakość powstającego biogazu.
   

Wyróżnienia:


IV.    W dziedzinie nauk przyrodniczych – 3 wyróżnienia:

 1. MAŁGORZATA GNIEWISZ (62) dr Zbigniew Rogulski
  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii
  Temat: Optymalizacja hydrometalurgicznego procesu recyklingu ogniw cynkowo - manganowych.
   
 2. KAMILA MIKOŁAJCZYK (59) dr Zbigniew Kuriata
  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Temat:     Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Dobrej.
   
 3. ANNA PASIERBEK (57) dr Monika Ziemiańska
  Absolwentka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Temat: Architektura krajobrazu w tradycji wsi Dolnego Śląska na przykładzie Katowic.


V.    W dziedzinie nauk społecznych – 1 wyróżnienie:

KACPER JAN PIÓRECKI (61)  prof. Michał Kulesza
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji
Temat: Prawo wobec zjawiska urban sprawl. Polskie przepisy na tle ustawodawstwa wybranych państw europejskich oraz rozwiązań stosowanych w Stanach Zjednoczonych.VI.    W dziedzinie nauk technicznych – 6 wyróżnień

 1. MICHAŁ KWASIBORSKI (61) dr inż. Aleksander Panek
  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska
  Temat: Wykorzystanie słonecznych systemów energetycznych   w procesach suszenia produktów biologicznych.
   
 2. MAREK GROŃ (60) dr hab. Tadeusz Kwater
  Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Temat:     Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki    z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
   
 3. ŁUKASZ MAKOWSKI (59)
  Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Temat: Rewitalizacja terenów otwartych w osiedlach z wielkiej płyty
   
 4. MARTA MAZUR (59) dr inż. Paweł Licznar
  Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
  Temat: Wykorzystanie modelu hydrodynamicznego dla symulacji funkcjonownia sieci ogólnospławnej na przykładzie wybranego osiedla.
   
 5.  ANDRZEJ NOSEK (57) dr Ewa Michalak
  Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  Temat: Wiadukty ekologiczne.
   
 6. KRZYSZTOF KUPIEC (56) prof. Adam Guła
  Absolwent Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
  Temat: Hybrydowy system ogrzewania ciepłej wody użytkowej oparty na odnawialnych źródłach energii.
   

 

Autor: Witold Maziarz

lista aktualności

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: