Aktualności

Trwają konsultacje internetowe dotyczące przyszłości Programu LIFE

24-03-2020, 12:24

Do 27 kwietnia br. wszystkie zainteresowane podmioty, obywatele i organizacje mogą wyrazić opinię na temat Programu LIFE – jego priorytetów, strategii oraz realizacji.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen umieściła klimat i środowisko na pierwszym miejscu w programie politycznym Unii Europejskiej, a Program LIFE w kolejnej perspektywie (2021-2027) ma pomóc Europie w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej, neutralną dla klimatu. Ma intensywnie przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej oraz walczyć z degradacją ekosystemów.

Wszystkie głosy i zebrane podczas konsultacji opinie zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania nowego wieloletniego programu prac dla LIFE. Kwestionariusz konsultacyjny dostępny jest na: stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027.

Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

W ciągu blisko 30 lat funkcjonowania programu dofinansowanie uzyskało ponad 5 tys. projektów z całej Europy, w tym blisko 90 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 r. pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce zrealizowano 74 projekty LIFE o budżecie ponad 186 mln euro i wsparciu NFOŚiGW wynoszącym blisko 300 mln zł.

.