Aktualności

Nowy wiceprezes zarządu NFOŚiGW

09-03-2020, 14:00
Fot. Ministerstwo Klimatu

Minister Klimatu Michał Kurtyka wręczył 6 marca 2020 r. Arturowi Lorkowskiemu nominację na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu. W latach 2013-2017 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Od 2010 roku jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 roku był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu.

Wcześniej, od 2003 roku zastępca dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 roku.

Artur Lorkowski od 2006 roku jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał Prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 roku oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 roku.

.