Aktualności

25 lat pracy dla czystego powietrza na Podtatrzu – jubileusz Geotermii Podhalańskiej

09-11-2018, 08:18

Ponad 100 osób zgromadziło się 8 listopada 2018 r. w zakopiańskim hotelu „Kasprowy” na uroczystych obchodach 25-lecia działalności największego przedsiębiorstwa energetyki geotermalnej w Polsce – PEC Geotermii Podhalańskiej SA. Większościowym udziałem tej spółki, posiadającym prawie 90 proc. akcji, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW był współorganizatorem wydarzeń jubileuszowych. Do hotelowej sali konferencyjnej Ornak przybyło wielu zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Poseł na Sejm RP, Z-ca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Anna Paluch, Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek, Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski wraz z członkami Rady, Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu BOŚ SA Bogusław Białowąs. Pojawili się również przedstawiciele samorządów z Podhala oraz miast i miejscowości, w których pracują ciepłownie geotermalne, a także reprezentanci świata nauki i techniki, izb gospodarczych, towarzystw i agencji związanych ciepłownictwem i geotermią oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pierwszym wydarzeniem uroczystości rocznicowych była wizyta studyjna w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, w gminie Szaflary. Uczestnicy, których oprowadzał Prezes Zarządu PEC Geotermii Podhalańskiej SA Wojciech Ignacok, zapoznali się z odwiertami geotermalnymi Bańska PGP-1 i Bańska PGP-3 oraz wymiennikownią/ciepłownią – obiektem, w którym ciepło geotermalne jest wymieniane na ciepło sieciowe. Otwór PGP-1 to najlepszy odwiert geotermalny spółki – jego maksymalna wydajność wynosi 550 m3 /h. Geotermia Podhalańska posiada pięć odwiertów produkcyjnych, z których w 2017 r. wydobyto łącznie ponad 4,8 mln m3  wody geotermalnej. W trakcie spotkania przedstawiono również zadania klastra energii „Serce Podhala”, który ze spółką tworzą gminy Szaflary, Kościelisko i Nowy Targ.

Konferencję pn. Przeszłość i przyszłość PEC Geotermia Podhalańska SA prowadzili członkowie zarządu spółki – Prezes Wojciech Ignacok oraz Wiceprezes Paweł Kupczak. Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej Paweł Sałek odczytał przesłanie głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda w swoim liście podkreślił dokonania i plany rozwoju firmy jako ważne dla społeczności Podhala. Podziękował pracownikom spółki za wkład pracy w urzeczywistnianiu wartościowej idei geotermii i podkreślił pionierską rolę PEC Geotermia Podhalańska w tym zakresie oraz fakt, że jej działania odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne regionu.

Posłanka Anna Paluch odczytała list Premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu złożył pracownikom gratulacje z okazji jubileuszu i podkreślił, że działania PEC Geotermia Podhalańska stworzyły lepsze warunki ochrony przyrody na Podhalu oraz otworzyły drogę do takich działań w innych regionach. Określił przedsiębiorstwo jako lidera nowoczesności i życzył pomyślności w realizacji ambitnych planów rozwojowych. Zaznaczył, że współpraca z NFOŚiGW w tym obszarze wytycza nowe kierunki polskiej energetyki.

Posłanka Anna Paluch, dodając kilka słów od siebie, nawiązała do rocznicy 100-lecia niepodległości Polski. Podkreśliła patriotyzm ludzi Podhala, z którego kilkaset osób w 1918 r. zasiliło oddziały Józefa Piłsudskiego. Parlamentarzystka zaznaczyła, że historyczna pamięć o niepodległości uwzględnia również jej gospodarczy wymiar. Takim przykładem patriotycznych działań, zgodnych z interesem mieszkańców, są działania PEC Geotermii Podhalańskiej, dzięki którym np. w Zakopanem zlikwidowano 40 proc. niskiej emisji.

Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego Paweł Mzyk odczytał okolicznościowy adres przekazany przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Oprócz przekazania gratulacji i podziękowań, minister podkreślił ekologiczną misję PEC Geotermii Podhalańskiej. Te działania, realizowane wspólnie z NFOŚiGW oraz przy pomocy środków unijnych, wpisują się w działania resortu w zakresie Czystego Powietrza. Rozwój geotermii jest jednym z priorytetowych celów Ministra Środowiska. – Geotermia to szansa i przyszłość Polski – zakończył swój list minister Henryk Kowalczyk.

Prof. Roman Niżnikowski, który zabrał głos w imieniu Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy, podzielił radość z sukcesów Geotermii Podhalańskiej i podkreślił, że działania spółki stanowią przykład patriotyzmu gospodarczego. Pozytywnie ocenił także plany dotyczące budowy elektrowni geotermalnej. – Tak trzymać – powiedział podsumowując gratulacje.

Kolejnym mówcą był Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, który zwrócił uwagę, że Narodowy Fundusz jako większościowy akcjonariusz spółki jest współgospodarzem jubileuszowej uroczystości. Przykład i działania PEC Geotermia Podhalańska zdały egzamin. Ciepło uzyskiwane z zasobów geotermalnych okazało się w dłuższym okresie czasu tanim nośnikiem energii; spółka przez ostatnie dwa lata obniżała ceny ciepła. Podkreślił on rolę ministrów Jana Szyszko i Pawła Sałka dla rozwoju wykorzystywania złóż geotermalnych. Taki rozwój był uniemożliwiany przez poprzednią ekipę. Podkreślił również rolę NFOŚiGW w rozwoju i finansowaniu (również ze środków unijnych) przedsięwzięć geotermalnych w kraju. – Geotermia jest energią najczystszą, bezemisyjną, stabilną, bezodpadową i w długofalowym okresie tanią – podkreślił na zakończenie.

List okolicznościowy BOŚ SA, w którym podkreślono „działania każdego dnia i niegasnącą pasję zarządu spółki” odczytał jego Prezes Bogusław Białowąs. Wręczył on Prezesowi Geotermii Podhalańskiej honorową statuetkę Banku.

Prezes Wojciech Ignacok w swoim wystąpieniach rozwinął tytuł konferencji Przeszłość i przyszłość PEC Geotermia Podhalańska SA. Przedstawił film 25 Lat Geotermii Podhalańskiej oraz prezentację pod tym samym tytułem.

PEC Geotermia Podhalańska SA to 450,6 tys. GJ sprzedanej energii (pierwsze miejsce w Polsce i ponad połowa sprzedanej energii geotermalnej przez wszystkie polskie przedsiębiorstwa) oraz redukcja 530 tys. ton dwutlenku węgla. Do końca III kwartału 2018 r. podłączono do sieci 1576 obiektów (w tym 1200 budynków mieszkalnych – jednorodzinnych i wielorodzinnych), moc zamówiona wyniosła 68 MW. Długość sieci ciepłowniczej to 110 km – znajduje się ona w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. Średnia temperatura wody geotermalnej wynosi 86oC. W ciągu 25-letniej działalności spółki ograniczono zużycie węgla o 265 tys. ton. Nakłady inwestycyjne w okresie 1998-2017 wyniosły 259,9 mln zł, w tym 154,3 mln zł to środki własne, 59,3 mln zł środki unijne, a 10,6 mln zł – środki NFOŚiGW.

Obecnie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020 spółka realizuje (do końca 2019 r.) następujące przedsięwzięcia: rozbudowa źródeł ciepła – sprężarkowa pompa ciepła, intensyfikacja odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-3 oraz modernizacja pomp, rurociągów i zaworów. W ramach poddziałania 4.4.2 RPO jest realizowany projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej o 6,2 km i przyłączenia 123 obiektów. W ocenie NFOŚiGW jest natomiast zadanie w ramach działania 1.5, zgodnie z którym nastąpi rozbudowa sieci o 4,5 km i przyłączenie 150 obiektów.

Prezes Wojciech Ignacok przedstawił również najważniejsze kierunki działań w przyszłości, którymi są:

  • Wykonanie w ramach projektu: badań geofizycznych, odwiertu PGP-4, modelu numerycznego złoża (Gmina Szaflary);
  • Dokumentacja projektowa głównej magistrali ciepłowniczej pomiędzy Bańską Niżną a Nowym Targiem (Gmina Szaflary, Miasto Nowy Targ, PEC Geotermia Podhalańska SA, MPEC Nowy Targ sp. z o.o.);
  • Zawiązanie spółki Geotermia Nowotarska sp. z o.o.;
  • Wykonanie głównej magistrali ciepłowniczej do Nowego Targu (Geotermia Nowotarska sp. z o.o.);
  • Wykonanie odwiertu chłonnego, budowa ciepłowni geotermalnej z rurociągiem zatłaczającym (Geotermia Nowotarska sp. z o.o.);
  • Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary (Geotermia Nowotarska sp. z o.o.).

Prezentację pn. Jubileusz 25-lecia Geotermii Podhalańskiej przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska SA dr inż. Piotr Długosz. Zawarł w niej elementy historii geotermii na Podhalu oraz firmy, której był prezesem zarządu na początku jej istnienia. Przedstawił i porównał wybrane projekty geotermalne w Polsce: w Toruniu i Kole. Stwierdził, że czas realizacji liczony od prac studialnych do wybudowania ciepłowni dla każdego z tych projektów wynosi od 10 do 17 lat. Zaapelował do poseł Anny Paluch o działania na rzecz optymalizacji procedur w tym zakresie.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego prof. dr hab. Beata Kępińska przedstawiła prezentację pt. Obecny stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle Europy i świata. Przygotowała to wystąpienie w oparciu o dane z „2016 EGEC Geothermal Market Report” oraz materiały i badania własne. Przedstawiła zadania dla rozwoju geotermii w zakresie: ogólnym i formalno-prawnym, badawczym, badawczo-rozwojowym, wdrożeniowym, szkoleniowym i edukacyjnym oraz inwestycyjnym. Podkreśliła, że rozwój geotermii wpisuje się w projekt Czyste Powietrze i inne inicjatywy rządowe. Zaapelowała o prace legislacyjne dla opracowania procedur ryzyka geotermalnego. Wskazała również na konieczność prezentacji problematyki geotermalnej w trakcie Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek w swojej wypowiedzi zwrócił m.in. uwagę na rolę prof. Juliana Sokołowskiego jako prekursora rozwoju geotermii w Polsce, konieczność intensywnych inwestycji w zakresie ciepłownictwa geotermalnego, konieczność prac dla rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych (drugi nośnik ciepła i wprowadzenie „zielonego” ciepła). Przypomniał również o prezentacji dorobku PEC Geotermia Podhalańska na spotkaniu ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii w czerwcu 2017 r. Problematyka geotermalna winna być poruszona przez Polskę na COP24. Podkreślił, że Polska, wbrew negatywnym i nieprawdziwym opiniom, robi dużo dla realizacji polityki klimatycznej: w ostatnim okresie mamy czterech Prezydentów COP, organizujemy trzeci COP, zredukowaliśmy 30 proc. emisji gazów cieplarnianych, opracowujemy ponad 40 miejskich planów adaptacji do zamian klimatu. Co więcej, emisja gazów cieplarnianych w Polsce sukcesywnie spada mimo stałego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Wbrew niektórym opiniom, nie jesteśmy też największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie.

W końcowej fazie konferencji Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji (m.in. Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, miasta Nowy Targ, ZEW Niedzica, Geotermii Mazowieckiej, Geotermii Pyrzyce, Okręgowego Urzędu Górniczego) złożyli gospodarzom/jubilatom gratulacje i życzenia.

Wydarzenia zakończyła uroczysta gala jubileuszowa, którą prowadził Bartłomiej Koszarek z kapelą góralską. W trakcie gali odbył się koncert Hanki Wójciak z zespołem, która zagrała muzykę z pogranicza world music, folku oraz piosenki autorskiej.

.

powrót
do góry