Aktualności

Specjalne wydawnictwo NFOŚiGW na 100-lecie Niepodległej

09-11-2018, 08:23

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował wydawnictwo okolicznościowe pt. „100 lat Niepodległej. Dla ludzi, dla kraju, dla środowiska – NFOŚiGW w wolnej Polsce”. Opisuje ono działania podejmowane przez państwo polskie w latach 1918-2018 na rzecz ochrony środowiska.

Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie udowodniali, że kochają swój kraj, a jednym z ważnych przejawów tych uczuć była i jest dbałość o środowisko naturalne i rodzimą przyrodę.  Świadectwem  „ekologicznego patriotyzmu” Polaków od lat pozostaje także społeczna świadomość zagrożeń, jakie dla środowiska niesie działalność człowieka i jednoczesne przeciwdziałanie im na różne sposoby – w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Upamiętniając setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, NFOŚiGW w okolicznościowym wydawnictwie przedstawił ewolucję nowoczesnego prawa ochrony środowiska w naszym kraju, a zarazem rolę Narodowego Funduszu w finansowaniu ekorozwoju Polski. Publikacja przypomina, że Polacy wykazali niezwykłą determinację w odbudowie własnego państwa, nie zapominając o ochronie środowiska i zasobów naturalnych, a także o kształtowaniu polityki ekologicznej odrodzonego państwa i systemu prawnego w tej dziedzinie.

A trzeba dodać, że tradycje w tej mierze Polska ma bardzo bogate. Zapisy dotyczące ochrony przyrody można znaleźć już w dokumentach z czasów pierwszego polskiego króla – Bolesława Chrobrego. Przez kolejne stulecia rozwijali je sukcesywnie jego następcy. Czasy rewolucji przemysłowej w XIX wieku, która odcisnęła olbrzymie piętno na środowisku naturalnym, przypadły na okres zaborów, ale to nie przeszkodziło Polakom w tworzeniu podwalin ­– choć w każdym zaborze na swój sposób – pod nowoczesne podejście do dbałości o naturę.

Wyrazem tego w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) było hasło „zielonego patriotyzmu”. Przystępując do odbudowy swojej państwowości po 123 latach niewoli, Polacy mieli świadomość, że dobry stan środowiska naturalnego kraju jest tak samo ważny, jak wolność i suwerenność. Dlatego od pierwszych lat niepodległej Polski podkreślano ideę „Dobry patriota to zielony patriota”, która stała się myślą przewodnią wielu konkretnych, proekologicznych działań prawnych, politycznych naukowych, społecznych, organizacyjnych.

Poprzez jubileuszową publikację NFOŚiGW pragnie zwrócić uwagę na potrzebę podtrzymania tej ekologicznej tradycji i zarazem zachęcić Polaków do jeszcze aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz ochrony środowiska, które we współczesnych świecie stanowią jeden z najważniejszych przejawów nowoczesnego patriotyzmu. 

Zapraszamy do lektury specjalnego wydawnictwa NFOŚiGW na 100-lecie Niepodległej

Pliki do pobrania

www broszuraodzyskanieniepodleglosci 175x250.pdf
www broszuraodzyskanieniepodleglosci 175x250.pdf - (16,68 MB) Broszura na 100-lecie Niepodległości

.

powrót
do góry