Aktualności

Ministrowie Henryk Kowalczyk i Krzysztof Tchórzewski zainaugurowali 30. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM

24-10-2018, 10:53

Gala otwarcia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018, w których aktywnie uczestniczą przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbyła się 23 października 2018 r. w Poznaniu. Na uroczystość przybyło ponad 450 wystawców i gości targów. Obecni byli m.in.: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda Lewandowski oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Uczestników uroczystości przywitał Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa. W swojej wypowiedzi podkreślił, że tegoroczne targi, dzięki inicjatywie Ministra Środowiska oraz Prezesa Zarządu NFOŚiGW w formie EkoSfery, czyli szerokiej prezentacji instytucji ochrony środowiska,  łączą konferencję z wystawą. Życzył wszystkim dobrych chwil na targach, a nawiązując do deszczowej pogody przytoczył słowa Jerome K. Jerome Przyroda zawsze jest piękna, nawet we łzach.

Następnie został odczytany list Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Komitetu Honorowego POL-ECO SYSTEM 2018 Marka Kuchcińskiego, który stwierdził, że targi stanowią ciekawą propozycję w praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek odczytał przesłanie z życzeniami, które do uczestników gali otwarcia skierował Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił w liście, że targi stanowią w bieżącym roku najważniejsze krajowe wydarzenie w dziedzinie ochrony środowiska, a ich hasło „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” nawiązuje do przełomu cywilizacyjnego, który rząd chce osiągnąć dzięki realizacji programu Czyste Powietrze. Dzięki niemu stoimy, stwierdził Premier, przed unikalną szansą odrobienia zaległości w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Do słów szefa rządu nawiązał w swojej wypowiedzi Minister Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że targi stanowią dobrą promocję Czystego Powietrza. Nawiązując do słów Antoine'a de Saint-Exupéry'ego podkreślił, że naszym zadaniem jest przekazanie zasobów i przyrody następnym pokoleniom. Zaznaczył także ważną rolę edukacji  i dobrych praktyk w obszarze ekologii.

Minister Henryk Kowalczyk oficjalnie otworzył  Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2018. Natomiast uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wraz z nim: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, Przewodniczący Rady Nadzorczej MTP Sp. z o.o. prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska prof. Andrzej Mizgajski, Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. Stanisław Wincenciak oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa.

W dalszej części spotkania w Sali Ziemi, w pawilonie 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski wręczył dwa certyfikaty EMAS potwierdzające działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Otrzymali je: Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. oraz OFI K.A. Michaliszyn Sp.j. Złoty Medal MTP otrzymało dziewięciu przedsiębiorców/wystawców, których produkty (eksponowane na targach) uzyskały najwyższą ocenę sądu konkursowego. Są to: RDLS Sp. z o.o. (Warszawa), CENTRIAIR AB (Szwecja), Lange Christian SA, Andenne (Belgia), PRONAR, Narew (Polska), Komptech GmbH (Austria), Terex – Ecotec (Irlandia Północna), Protechnika Łuków Sp. z o.o., Gleisdorf (Austria), Alfred Kärcher GMBH & CO (Niemcy).

Złote Medale MTP wręczyli Minister Henryk Kowalczyk i Prezes MTP Przemysław Trawa. Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM 2018 Paulina Pietrzak wręczyła sześć nagród Acantus Aurens, które zostały przyznane za aranżację ekspozycji/stoisk targowych. Otrzymali je: Pronar Sp. z o.o. (Polska), Ambasada Norwegii, Aventek Technologies (Polska), Soluxtec (Niemcy), T&T Proenergy (Polska) oraz Wende Recyclingtech (Polska).

Nowością gali otwarcia POL-ECO SYSTEM 2018 była debata panelowa pn. Problemy środowiska w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w której uczestniczyli: Ministrowie Henryk Kowalczyk i Krzysztof Tchórzewski oraz Prezes Kazimierz Kujda. Ożywioną dyskusję prowadził red. Michał Karnowski. Prelegenci potwierdzili na przykładach, że ochrona środowiska stanowi dużą szansę dla odpowiedzialnego rozwoju Polski. Działania w obszarze ochrony dają impuls gospodarce i w konsekwencji napędzają jej rozwój.

Minister Krzysztof Tchórzewski w swojej wypowiedzi akcentował  kwestię „odpowiedzialnego” rozwoju kraju.  Zwrócił uwagę na akceptację Komisji Europejskiej dla działań polskiej energetyki w myśl zasady „jej nadążania za środowiskiem”. Polska otrzymała również zgodę na wsparcie technik kogeneracyjnych, co umożliwi rozwój ciepłownictwa w miasteczkach i na terenach wiejskich. Szef resortu energii poddał pod rozwagę następujące przesłanki: wyrównywanie się poziomu cen energii gazowej i energii z węgla, działania rządu, aby 90 proc. mieszkańców miało dostęp do sieci gazowej oraz sukcesywny i odpowiedzialny rozwój OZE.

Mówiąc o programie Czyste Powietrze Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że do jego pełnej realizacji przyczyni się jego zasięg, kompleksowość oraz jednolitość wsparcia. Dotychczas realizowane i wspierane programy nie posiadały tych cech. Zwrócił także uwagę na powszechność programu oraz na fakt, że po pewnym czasie nastąpi egzekwowanie wypełniania norm emisyjnych przez mieszkańców domów jednorodzinnych.

W uzupełnieniu Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda stwierdził, że jest pewien pełnej realizacji projektu, gdyż są za nie odpowiedzialne nowe władze WFOŚiGW nastawione na efektywną pracę i dobrą współpracę. Sprzyja temu nowe otwarcie w relacjach NFOŚiGW­-WFOŚiGW. Charakteryzując zadania i realizacje Narodowego Funduszu, zwrócił uwagę na odpowiedzialność i kompleksowość działań.

Prezes Kazimierz Kujda podkreślił (na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej), że NFOŚiGW posiada zdolność przygotowywania dokumentacji, opracowań i ocen, które umożliwią w najbliższym czasie pozyskiwanie środków unijnych na rozwój także innych obszarów, takich jak elektromobilność. NFOŚiGW jest również przygotowany na realizację zadań w obszarze Funduszu Niskoemisyjnego Transportu we współpracy z dysponentem Ministrem Energii.

Minister Krzysztof Tchórzewski poinformował, że Komisja Europejska przyjęła legislację dotyczącą 15 proc. redukcji emisji ze środków transportu do 2020 r., a do roku 2030 ma to być 35 proc. redukcji. Resort energii zamierza w okresie 5-8 lat doprowadzić do powstania 6 tysięcy stacji ładowania (również na stacjach paliw). W tym okresie liczba pojazdów elektrycznych powinna wynieść 1 mln. Rozwój elektromobilności w Polsce ma szerokie perspektywy, także dlatego, że nie jest, w odróżnieniu do Zachodu, konkurencyjny.

Kolejnym elementem gali było podpisanie przez Wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, Prezesa NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego kolejnych umów (o numerach 999, 1000, 1001) z wnioskodawcami POIiŚ 2014-2020. Beneficjentami tych umów zostali odpowiednio: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, nawiązując do grudniowego szczytu COP24, przedstawił realizowane projekty na rzecz ochrony klimatu. Są to: Las Energii oraz Leśne Gospodarstwa Węglowe. Podkreślił, że dla ograniczenia zmian klimatycznych konieczna jest nie tylko redukcja gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim ich zbilansowanie. Leśne Gospodarstwa Węglowe poprzez zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy będą służyć temu drugiemu celowi. Obejmują 23 nadleśnictwa o powierzchni 12 tys. ha. Natomiast projekt Las Energii zawiera w sobie takie elementy, jak: leśna flota samochodów elektrycznych, nowoczesne budynki drewniane siedzib nadleśnictw, leśnictw, leśnych ośrodków edukacyjnych oraz zaplecza, a także montaż fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Ogłoszono wyniki pierwszej aukcji CO2 Lasów Państwowych. Poświadczenia przekazania środków w wyniku aukcji na tzw. fundusz leśny otrzymali: Budimex S.A. (8 tys. jednostek CO2), KGHM Polska Miedź S.A. (10 tys. jednostek CO2), Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (10 tys. jednostek CO2). Ponadto takie poświadczenia otrzymali długoletni współpracownicy Lasów Państwowych: Lotos S.A. oraz Energa S.A.

Ostatnim elementem gali otwarcia było wręczenie przez Ministra Środowiska nagród w konkursie Produkt w obiegu. Nagrody I-III otrzymali: Interseroh Polska Sp. z o.o., CWD Sp. z o.o. , Ledin Sp. z o.o. Sp. k. Wyróżnienie przyznano Fabryce Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

.

powrót
do góry