Subskrybuj RSS

Aktualności

A A A

Czajka w czwartej fazie

13-01-2010, 09:23

 

Stolica weszła w nowy rok z projektem „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”. Pozwolił on miastu sięgnąć po unijne wsparcie POIiŚ i podpisać umowę z Narodowym Funduszem na dofinansowanie w wysokości 691 mln PLN.

Inwestycję, którą oszacowano na ponad 2,2 mld PLN zostanie przekazana do użytkowania w grudniu 2012 roku.
To dzięki zaplanowanej modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków "Czajka" możliwe będzie przyjęcie i oczyszczanie ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Służyć temu będzie nowy układ przesyłowy o łącznej długości ok. 10,5 km. Ponadto rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z modernizacją wybranych obiektów, o łącznej długości prawie 30 km, zbudowane zostanie 12 komór odwodnieniowych i magistral oraz przykanalików odprowadzających wodę do kanalizacji. Ostatecznie przewiduje się podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych 11 tys. osób a ścieki spełnią wymagania czystości Dyrektywy 91/271/EWD

W trakcie spotkania Małgorzata Skucha z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW, która podpisała umowę, zapoznała się z realizacją poszczególnych etapów inwestycji.

Jak podają miejscy urzędnicy z nowej transzy finansowej będzie można sfinansować budowę u zbiegu ulic: Marymonckiej i Zgrupowania AK oraz czterech ogromnych zbiorników (komór przypadowych o głębokości 40 i średnicy 20 metrów). Ostatnia inwestycją towarzyszącą rozbudowie oczyszczalni Czajka będzie wydrążenie 600-metrowego tunelu, 13 metrów pod dnem Wisły. Zostaną w nim ułożone rury dostarczające ścieki z lewobrzeżnej Wisły do Białołęki.

Autor: Witold Maziarz

lista aktualności

Newsletter

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja: (22) 45 90 100

Nagrody i wyróżnienia dla NFOŚIGW

Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: