Aktualności

Nowa pula unijnych środków na ochronę środowiska w Polsce. Trwa dzień szkoleniowy NFOŚiGW

16-10-2017, 12:05

Ponad sześćset osób przyjechało do Poznania 16 października, w przeddzień Międzynarodowych Tragów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, na dzień informacyjno-szkoleniowy zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnych i przyszłych beneficjentów Funduszu przywitał Prezes Zarządu Kazimierz Kujda, który ogłosił nową pulę unijnych środków na proekologiczne projekty.

Dodatkowy miliard złotych w I osi (energetycznej) oraz dwa i pół miliarda złotych w II osi (środowiskowej) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 rozdysponuje NFOŚiGW w najbliższym czasie. Jak i na co ubiegać się o dofinansowanie? Właśnie o tym dyskutują uczestnicy pięciu całodniowych szkoleń Narodowego Funduszu. Eksperci z NFOŚiGW, ale także beneficjenci prezentujący dobre praktyki, dzielą się swoją wiedzą w takich obszarach, jak: kompleksowe wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i poprawa jakości środowiska miejskiego. Ponadto prezentowane są zasady działania systemu doradztwa energetycznego jako elementu kompleksowego systemu wsparcia oraz program LIFE w zakresie dwóch podprogramów: na rzecz środowiska i klimatu.

Na otwarciu konferencji szkoleniowej Funduszu, która odbywa się dzisiaj (16 października) w Poznaniu, Prezes Zarządu Kazimierz Kujda podsumował dotychczasowe efekty działalności NFOŚiGW, który od 28 lat specjalizuje się w finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć. Ponad 30 tysięcy podpisanych umów, 4 tysiące projektów z gospodarki wodno-ściekowej, 1,2 tysiąca przedsięwzięć służących zagospodarowywaniu odpadów oraz wsparcie dla blisko 4 tysięcy inwestycji chroniących powietrze i klimat – to tylko niektóre ze wskaźników zaprezentowanych podczas spotkania.

W dniu informacyjno-szkoleniowym NFOŚiGW biorą udział przede wszystkim samorządowcy i przedsiębiorcy z całego kraju, a także przedstawiciele świata naukowego oraz reprezentanci resortów środowiska i energii, Banku Ochrony Środowiska.

Poza szkoleniami, dzisiaj odbywa się jeszcze otwarte seminarium pn. „Nauka na rzecz wzmocnienia polskiej oferty dotyczącej przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” z udziałem przedstawicieli polskich biur projektowych, firm producenckich i wykonawczych, posiadających doświadczenie w realizacji inwestycji w tej sferze. Celem organizowanego wydarzenia jest zidentyfikowanie zagadnień i obszarów, w których możliwe i zasadne jest wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań podnoszących konkurencyjność polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym. Jest to też okazja do dyskusji o problemach związanych z rozwojem nowych technologii, trudnościach we wdrażaniu proponowanych rozwiązań czy pozyskiwaniu zamówień. To niezwykle ważne wobec realizowanych i planowanych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce, tym bardziej, że NFOŚiGW rozważa również możliwości wsparcia tego typu przedsięwzięć na terenie Ukrainy i Białorusi, leżących w zlewni rzeki Bug.

Natomiast jutro, 17 października Narodowy Fundusz zaprasza do pawilonu 15 na ternie poznańskich targów w trakcie POL-ECO-SYSTEM między innymi na dwa branżowe panele pt. „NFOŚiGW wspiera innowacje” i „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – założenia, realizacje, zamierzenia rozwojowe projektu”. Z kolei w środę, 18 października odbędzie się ekspercka debata pn. „Osiągnięcia i perspektywy współpracy transgranicznej z Ukrainą w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ściekowej z udziałem NFOŚiGW”.

.

powrót
do góry