Aktualności

Dziennikarze z Ukrainy poznali w NFOŚiGW polski system ochrony środowiska

07-06-2017, 10:47

Grupa 40 dziennikarzy z Ukrainy gościła 6 czerwca br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele regionalnych mediów ukraińskich zapoznali się z polskim systemem finansowania przedsięwzięć proekologicznych, w którym NFOŚiGW odgrywa kluczową rolę. Odwiedzili także warszawską Oczyszczalnię Ścieków „Czajka” oraz zwiedzili Sejm i Senat.   

Dziennikarze z Ukrainy przebywają w Polsce w dniach 4-10 czerwca w ramach dorocznego, międzynarodowego festiwalu programów telewizyjnych i radiowych „Kalinowe Mosty”, współorganizowanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest integrowanie społeczeństwa ukraińskiego z Europą, w tym także rozwijanie przyjaznych relacji pomiędzy Ukrainą i Polską. Realizując tę misję, NFOŚiGW wraz z WFOŚiGW w Olsztynie zapoznają gości z Ukrainy z polskim systemem finansowania inwestycji na rzecz ochrony środowiska, dobrymi praktykami i przykładowymi inwestycjami proekologicznymi oraz możliwościami transgranicznej współpracy w tej dziedzinie.

Grupa dziennikarzy z Ukrainy, reprezentujących tamtejsze redakcje regionalne, jest szczególnie zainteresowana kwestiami ekologicznymi, w tym zasadami polityki środowiskowej naszego państwa oraz działaniami i inicjatywami naszego Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwłaszcza w wymiarze europejskim, w kontekście idei zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania funduszy europejskich na cele ekologiczne.

Podczas wizyty w siedzibie NFOŚiGW goście wysłuchali trzech prezentacji na temat działalności naszej instytucji. Doradca Ryszard Jurczak – w imieniu Prezesa Kazimierz Kujdy – przedstawił rolę Narodowego Funduszu w polskim systemie finansowania ochrony środowiska, a także omówił jego dotychczasowe dokonania oraz obecny potencjał finansowy i priorytety w działalności. Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami, Anna Czyżewska, wraz z Jackiem Kociem zapoznali ukraińskich dziennikarzy z zasadami i praktyką współpracy transgranicznej, którą  NFOŚiGW prowadzi z Białorusią i Ukrainą, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony rzeki Bug, wymiany doświadczeń i  doradztwa. Natomiast Adam Zakrzewski i Ryszard Najda z Departamentu Ochrony Wód omówili w swojej prezentacji gospodarkę ściekową w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej kontekstu międzynarodowego, ale także w wymiarze lokalnym.  

Przedstawiciele ukraińskich mediów regionalnych mogli w praktyce przekonać się , jak działa ten system, zwiedzając Oczyszczalnię Ścieków „Czajka w Warszawie   – największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w naszym kraju. Zakład, którego rozbudowę i modernizację w latach 2008-2012 w dużej mierze finansował NFOŚiGW,  przyjmuje ścieki ze stolicy oraz gmin ościennych. Przepustowość „Czajki” wynosi obecnie aż 435.300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Goście z Ukrainy żywo interesowali się skalą, stosowaną technologią oraz ekologicznymi efektami działania tego wielkiego obiektu. 

Dodatkową atrakcją pobytu dziennikarzy z Ukrainy w Warszawie było zwiedzanie siedziby Sejmu i Senatu.  Goście poznali historię polskiego parlamentu, a także współczesne zasady funkcjonowania i pozycję ustrojową jego obu izb.  

powrót
do góry