Aktualności

NFOŚiGW przekaże 21,6 mln zł na trzy parki o symbolice historycznej w Warszawie

22-11-2017, 10:37
Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Park Akcji „Burza” wokół Kopca Powstania Warszawskiego oraz Fort V Włochy – to trzy parki w Warszawie, które zostaną odnowione i rozbudowane dzięki wsparciu...

Ponad 1,8 mld zł dla 31 miast rozdysponuje NFOŚiGW na gospodarkę wodno-ściekową

22-11-2017, 07:10
Do końca roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje...

Ostatnie dni zgłoszeń na szkolenia dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

21-11-2017, 10:00
Do wyboru 2 terminy: 27 listopada i 7 grudnia 2017. Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność...

Zapraszamy na szkolenia POIiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

21-11-2017, 07:00
Dwa terminy do wyboru: 30 listopada br. i 4 grudnia w siedzibie NFOŚiGW.

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

20-11-2017, 12:55
Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto...

NFOŚiGW na szczycie klimatycznym ONZ – COP23 w Bonn

17-11-2017, 14:47
O unikatowym systemie finansowania działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce mówił Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas tegorocznego...

Polsko - norweska wymiana doświadczeń nt. ochrony obszarów podmokłych zakończona sukcesem

17-11-2017, 12:29
W dniach 14 – 15 listopada 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był gospodarzem międzynarodowej konferencji szkoleniowej poświęconej ochronie obszarów podmokłych

Radom otrzyma z NFOŚiGW 192 mln zł unijnej dotacji na gospodarkę wodno-ściekową

17-11-2017, 08:00
Wodociągi Miejskie w Radomiu dostaną 192 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji. Skorzysta na tym prawie trzy tysiące nowych...

NFOŚiGW przekaże 5 mln zł na modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy

13-11-2017, 13:55
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Nidzica otrzyma ponad 5 mln zł unijnej dotacji na budowę kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Projekt będzie...

Dorzecze Parsęty z blisko 14 mln zł dotacji na zieleń miejską

13-11-2017, 13:12
Dwa nowe parki, trzy skwery, uporządkowanie i renowacja terenów zielonych w sześciu lokalizacjach, a także odnowienie zieleni przyulicznej – to inwestycje, które zostaną zrealizowane w ośmiu gminach...
1  2  3  4  5    49
powrót
do góry