Aktualności

Zmiana PPPoprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

25-05-2016, 14:38
„Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Informacja w sprawie treści wewnętrznych procedur zawierania umów wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

25-05-2016, 14:21
Informacja w sprawie treści wewnętrznych procedur zawierania umów wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020.

Strony www, filmy i foldery o Polskich Parkach Narodowych.

25-05-2016, 11:57
„Promocja Polskich Parków Narodowych jako marki” – to tytuł projektu Ministerstwa Środowiska w ramach, podpisanej 19 maja br. z NFOŚiGW, umowy POIiŚ 2014-2016.

NFOŚiGW nie rezygnuje z programów KAWKA i RYŚ.

24-05-2016, 15:50
Informacja prasowa.

Szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

23-05-2016, 09:31
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie w zakresie przygotowywania wniosków o współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uruchomił oficjalne konto na Twiterze.

19-05-2016, 12:09
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oficjalnego konta NFOŚiGW

Podpisanie przez Narodowy Fundusz umowy w ramach nowej perspektywy POIiŚ 2014-2020.

19-05-2016, 11:16
Realizacja projektu ma celu doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w niezbędny sprzęt, pozwalający sprostać wymaganiom stawianym przez UE dotyczącym monitoringu wód.

NFOŚiGW pracuje nad programami wspierającymi polską geotermię.

18-05-2016, 15:44
„Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce” – to temat dyskusji, która 17 maja 2016 roku odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

TERMIN NABORU WNIOSKÓW W KONKURSACH NR POIS/2.4.5/2/2015 I POIS/2.4.5/3/2015 WYDŁUŻONO DO 23.05.2016 r.

16-05-2016, 15:17
Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (5b - Budowanie potencjału i integracja). Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych).

Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi.

13-05-2016, 10:30
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców działania 2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów...
1  2  3  4  5    22
powrót
do góry