Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PP „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3) – Śląsk

24-02-2020, 12:31

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II- transport niskoemisyjny. Część 3) – Śląsk- zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego”

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna