Nabór wniosków

NFOŚiGW ogłasza VI nabór wniosków PP Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce część 1)

29-01-2020, 15:14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza VI nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna