Nabór wniosków

Nabór wniosków na pierwokupy

23-03-2018, 09:21

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Więcej informacji

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry