Nabór wniosków

Informacja o naborach wniosków w roku 2018

26-04-2018, 09:46

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  26.04.2018 r.

 

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 2018
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych
 
Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546
Nabór ogłoszony w 2017 r.

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka płatnicza.
ciągły 2017-03-01 2018-12-20 28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
1.3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
 
ciągły 2018-05-14 2018-11-30 45/NC/GW/1.3/2018/BUG nabór planowany
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 4/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-PZŁ
5/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 6/NC/OZ/2.1/2018/cz.2-instalacje trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 7/NC/OZ/2.1/2018/cz.3-stacje demontażu trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-465
 
ciągły 2018-01-02 2018-07-31 informacja o naborze trwa nabór wniosków
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  11/PJB/OZ/2.1/2018/cz.5-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-478
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 15/NC/OZ/2.1/2018/cz.6-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.2              (pp z 2015 roku) część 3)  Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym 
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  19/PJB/OZ/2.2/2018/remediacja-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

 28/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-DOTACJA
 29/NC/OZ/2.2/2018/cz.1-POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
ciągły 2018-03-01 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
30/NC/OZ/2.2/2018/cz.2-POŻYCZKA trwa nabór wniosków
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31 12/PJB/FG/2.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-856
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-05-07 2018-11-30   /NC/FG/2.3/2018/cz.1-geologia-DOTACJA
/NC/FG/2.3/2018/cz.1-geologia-POŻYCZKA
nabór planowany 
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  1/PJB/KO/2.3/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-952
Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-01-15 2018-11-30  17/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /dotacja
 18/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo /pożyczka
trwa nabór wniosków
2.4 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634
 
ciągły 2018-02-01 2018-06-29
lub do wyczerpania alokacji środków
 21/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/D
 22/NC/OZ/2.4/2018/GOZ/P
trwa nabór wniosków
3.1
 część 1
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-430
 
ciągły 2018-05-07 2018-12-28  39/NC/OA/3.1/2018/cz.1-geotermia-POŻYCZKA nabór planowany 
3.1
część 2
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Edward Kolbusz
edward.kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-365
Nabór tylko na środki zwrotne
ciągły II kwartał 2018 IV kwartał 2018 /NC/OA/3.1/2018/cz.2-budownictwo nabór planowany 
3.1
część 4
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) Samowystarczalność energetyczna

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387

Katarzyna Jastrzemska
katarzyna.jastrzemska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-408

 
ciągły IV kwartał 2018 I kwartał 2019 /NC/OA/3.1/2018/cz.4 nabór planowany 
3.1
część 5
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
Nabór ogłoszony w 2017 r.
 
W roku 2018
zmiana  numeru programu z 3.1 część 6) na 3.1 część 5)
ciągły 2017-12-21 2018-02-28 77/NC/OA/3.1/2017/cz.6-POŻYCZKA
78/NC/OA/3.1/2017/cz.6-DOTACJA
nabór zakończony
3.2 Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny
Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-680
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Trwa nabór jedynie na środki pożyczkowe.
Nabór na dofinansowanie w formie dotacji został zakończony w 2017 r.
ciągły 2017-09-04 2018-03-30 60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P nabór zakończony
3.3 SOWA - oświetlenie zewnętrzne Zuzanna Zrałek
zuzanna.zralek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-621
 
ciągły 2018-05-24 2018-10-30  40/NC/OA/3.3/2018/SOWA-POŻYCZKA nabór planowany 
3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-677
 
ciągły III kwartał 2018 IV kwartał 2018  /NC/OA/3.4/2018/GEPARD II-DOTACJA
/NC/OA/3.4/2018/GEPARD II-POŻYCZKA
nabór planowany 

3.5
część 1

Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Cześć 1) Dofinansowanie drewnianych domów energooszczędnych
Sławoimir Witkowski
slawomir.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-254
  Podane terminy dotyczą naboru banków współpracujących. Po zakończeniu naboru lista banków współpracujących zostanie przedstawiona na stronie internetowej NFOŚiGW. Terminy naboru wniosków od Beneficjentów publikowane będą przez banki
ciągły  II kwartał 2018  II kwartał 2018  /NC/OA/3.5/2018/cz.1 nabór planowany
3.5
część 2
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Cześć 2) Dofinasowanie budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
 
konkurs  III kwartał 2018 I kwartał 2019 /I/OA/3.5/2018/cz.3 nabór planowany
3.5
część 3
Ochrona atmosfery
Budownictwo energooszczędne
Część 3) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej
Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356
 
ciągły IV kwartał 2018 I kwartał 2019 /NC/OA/3.5/2018/cz.3 nabór planowany
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór  dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych

ciągły 2017-09-05 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
72/NC/OP/4.1/2017/cz.1-katastrofy naturalne nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

Nabór tematyczny dotyczący: opracowania planów ochrony rezerwatów przyrody, wykonywania ochrony w rezerwatach, przeciwdziałania szkodom powodowanym przez gatunki chronione
pjb 2018-01-02 2018-01-31   9/PJB/OP/4.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Nabór tematyczny dotyczący: ochrony ppoż. w parkach narodowych, monitoringu obszraów parków narodowych (zapisy PO lub PZO), wykupu nieruchomości w parkach narodowych  (wykupy gruntów gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu), modernizacji obiektów hodowli zachowawczej / rezerwatowej pierwotnych ras zwierząt użytkowych,  modernizacji ogrodów specjalistycznych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, zachowania lub przywracania oraz oceny stanu ekosystemów i występujących w nich gatunków,  
 prowadzenia monitoringu procesów przyrodniczych w lasach doświadczalnych o funkcji naukowo-dydaktycznej

ciągły 2018-04-30 2018-11-23 38/NC/OP/4.1/2018/cz.1-parki narodowe nabór ogłoszony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2017-04-03 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
 30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe nabór zakończony
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe.
ciągły 2018-04-03 2019-04-01  37/NC/OP/4.1/2018/cz.1-pierwokupy trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Nabór tematyczny dotyczący: ochrony i rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów oraz alej drzew wpisanych do rejestru zabytków, w tym odtwarzanie układu systemów wodnych, służących małej retencji wodnej ,
konkurs 2018-07-02 2018-10-31 /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany 
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
Audyty krajobrazowe.
ciągły 2018-09-01 2019-06-30  /NC/OP/4.1/2018/cz.1-audyty krajobrazowe nabór planowany 
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521
Pożyczka na:
- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,
- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.
ciągły 2018-12-03 2019-11-29 /NC/OP/4.1/2018/cz.1 nabór planowany
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978
Nabór ogłoszony w 2017 r.

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.
ciągły 2017-06-19 2018-11-30 53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978
Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.
ciągły 2018-12-01 2020-05-31  /NC/OP/4.1/2018/cz.2-POIiŚ nabór planowany 
4.1
część 3
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 3) Ograniczenie szkodliwych emisji i zanieczyszczeń w parkach narodowych
Andrzej Rolecki
andrzej.rolecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-580
 
konkurs 2018-10-01 2018-10-31 /NC/OP/4.1/2018/cz.3 nabór planowany 
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
 

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  10/PJB/NE/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.1
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 2) Realizacja przedsięwzięć finansowanych ze środków pochodzących z darowizny rządu Królestwa Szwecji
Beata Kamińska
beata.kaminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-840
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  PJB/OA/5.1/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochrona środowiska w żegludze śródlądowej
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

 
Nabór ogłoszony w 2017 r. 
ciągły 2017-12-15 2018-01-15 16/NC/GW/5.2/2018/żegluga nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320
Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy.
pjb 2018-01-02 2018-01-31  13/PJB/OZ/5.2/2018/BDO na 2019 nabór zakończony
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Organizacja w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422
 
ciągły 2018-02-01 2018-12-28 23/NC/NE/5.2/2018/COP24 trwa nabór wniosków
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym
pjb 2018-01-02 2018-01-31  2/PJB/MN/5.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalności monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756
Dotacje i pożyczki. 
ciągły 2018-09-03 2018-11-30 /NC/MN/5.3/2018/cz.1-monitoring nabór planowany 
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566
Dotacje i pożyczki.
ciągły 2018-05-07 2018-09-28 33/NC/NZ/5.4/2018/cz.1-DOTACJA
34/NC/NZ/5.4/2018/cz.1-POŻYCZKA
nabór planowany 
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508


Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   3/PJB/NZ/5.4/2018/cz.2-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Kamil Żabka
kamil.zabka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-566
Dotacje i pożyczki.
ciągły 2018-05-07 2018-09-28 35/NC/NZ/5.4/2018/cz.2-DOTACJA
36/NC/NZ/5.4/2018/cz.2-POŻYCZKA
nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.
pjb 2018-01-02 2018-01-31   14/PJB/EE/5.5/2018/wnioski na 2019 nabór zakończony
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Organizacja studiów podyplomowych.
ciągły 2018-05-07 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA-studia
 /NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-studia
 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Dofinansowanie wydawnictw prasowych. 
ciągły 2018-06-04 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA-prasa
/NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-prasa
nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Dofinansowanie konferencji.
ciągły 2018-05-28 2018-12-21  /NC/EE/5.5/2018/DOTACJA-konferencje
 /NC/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-konferencje 
nabór planowany
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
Nabór tematyczny:
Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska
ciągły 2018-08-06 2018-12-21 /NC/EE/5.5/2018/ nabór planowany 
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna
Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152
 
konkurs 2018-09-03 2018-10-08 /I/EE/5.5/2018/DOTACJA-bazy edukacyjne
/I/EE/5.5/2018/POŻYCZKA-bazy edukacyjne
nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór ogłoszony w 2017 r.

Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.).

ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE.
ciągły 2018-03-01 2018-12-28
lub do wyczerpania alokacji środków
 31/NC/UR/5.6/2018/LIFE-POŻYCZKI trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu - "tradycyjny" (nabór KE 2018 r.)  
ciągły 2018-05-07 2018-07-24  41/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-KLIMAT nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz klimatu "skrócony" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2019-03-01 2019-12-27 42/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-KLIMAT nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "tradycyjny" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2018-10-01 2018-11-30 43/NC/UR/5.6/2018/LIFE-tradycyjny-ŚRODOWISKO nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
nabór wniosków składanych w ramach podprogramu LIFE na rzecz środowiska "skrócony" (nabór KE 2018 r.)
ciągły 2019-03-01 2019-12-27  44/NC/UR/5.6/2018/LIFE-skrócony-ŚRODOWISKO nabór planowany 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE
Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257
Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych. 
pjb 2018-01-02 2018-01-31  8/PJB/UR/5.6/2018/LIFE-wnioski na 2019 nabór zakończony
5.7
część 1
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2018-04-30 2018-07-31 /NC/UR/5.7/2018/cz.1-AZBEST nabór planowany 
5.7
część 2
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 2) REGION
Grzegorz Witkowski
grzegorz.witkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-158

Leszek Tokarczyk
leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-104
 
ciągły 2018-07-02 2018-10-31 /NC/UR/5.7/2018/cz.2-REGION nabór planowany 
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-02-20 2018-09-28
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków
5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-16 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków
 55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1
trwa nabór wniosków
5.8
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576
Nabór ogłoszony w 2016 r.
ciągły 2016-08-16 2018-12-20  61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków
5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-08-01 2018-09-28  61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I i II konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
Nabór ogłoszony w 2015 r.

Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
ciągły 2015-08-03 2018-12-28  65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (B+R)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29  24/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA
 25/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ POŻYCZKA
 26/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-B+R/ DOTACJA+POŻYCZKA
trwa nabór wniosków
5.11
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych (W)
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
 
ciągły 2018-02-19 2018-06-29   27/NC/UR/5.11/2018/SOKÓŁ-W/ POŻYCZKA trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-632
Nabór ogłoszony w 2017 r.
ciągły 2017-04-03 2018-12-28  31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
5.11
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych 
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-633
 
ciągły 2018-10-01 2019-12-30 /NC/UR/5.11/2017/cz.3-GREEN-upy nabór planowany 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

UWAGA!

Zmiana terminu zakończenia naboru

z 30.03.2018 r.

na 27.04.2018 r.

konkurs 2018-01-31 2018-04-27 POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Magdalena Zagórska
magdalena.zagorska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405
Nabór ogłoszony w 2017 r.

W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-12-29 2018-02-27  POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17  nabór zakończony
POIiŚ
1.5
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-134

Aleksandra Baut-Kulec
aleksandra.baut@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-268
 
konkurs 2018-05-30 2018-07-30  POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 nabór planowany 
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-11-30 2018-01-29  POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 nabór zakończony
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Robert Markiewicz
robert.markiewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-314
 
konkurs 2018-04-30 2018-08-31 POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 nabór ogłoszony
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
typ Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-05-31 2018-07-31  POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 nabór planowany 
POIiŚ
2.4
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu;
działanie 2.2 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych 
Beata Wójcik - Napiórkowska beata.wojcik@nfosigw.gov.pl                   telefon: 22 45-90- 486

Anna Małek - Zielińska anna.malek@nfosigw.gov.pl                     telefon: 22 45-90-127
Nabór ogłoszony w 2017 r.
konkurs 2017-10-30 2018-01-31  POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 nabór zakończony
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587
 
konkurs 2018-03-30 2018-05-29  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 trwa nabór wniosków

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry