Nabór wniosków

Informacja o trwających naborach wniosków ogłoszonych w roku 2016

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW w 2016 roku;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określane są odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów - aktualizowane na bieżąco.

Stan na dzień 02.01.2017 r.

Harmonogram naborów planowanych w roku 2016, porządek wg nr programów/działań NFOŚiFW/POIiŚ/inne
Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru Uwagi

Programy priorytetowe NFOŚiGW 2016

1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-542
ciągły 2016-04-18 2016-12-30 22/NC/OW/1.1/2016/cz.1-KPOŚK nabór zakończony  
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546
ciągły 2016-04-18 2016-12-30 23/NC/OW/1.1/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony

- pożyczka inwestycyjna
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej

1.1
część 3
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 3) Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug
 Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-09-01 2016-12-16 66/NC/OW/1.1/2016/cz.3-BUG nabór zakończony  
1.2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Budowa przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych
Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-759

Agnieszka Wiechucka
agnieszka.wiechucka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-887
pjb 2016-01-04 2016-03-15 13/PJB/GW/1.2/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 63/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-infrastruktura
64/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-pozostałe D
65/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-pożyczka
nabór zakończony  
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 62/NC/OZ/2.1/2016/cz.2-instalacje nabór zakończony  
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 49/NC/OZ/2.1/2016/cz.3-stacje nabór zakończony  
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przedsiębiorcy)
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465
ciągły 2016-01-04 2016-03-31  

nabór zakończony

 
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465
ciągły 2016-01-04 2016-07-31   nabór zakończony  
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396
pjb 2016-01-04 2016-03-15 1/PJB/OZ/2.1/2016/cz.5-MPO

nabór zakończony

 
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-478
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 46/NC/OZ/2.1/2016/cz.6-POIiŚ nabór zakończony  
2.1
część 7
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 7) Przygotowanie projektów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 47/NC/OZ/2.1/2016/cz.7-przygotowanie nabór zakończony  
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 44/NC/OZ/2.2/2016/cz.1 nabór zakończony  
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
ciągły 2016-08-01 2016-12-20 45/NC/OZ/2.2/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony  
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856
ciągły 2016-07-15 2016-11-30 38/NC/FG/2.3/2016/cz.1-geologia nabór zakończony

i corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

pjb 2016-01-04 2016-03-15 4/PJB/FG/2.3/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-952
ciągły 2016-07-15 2016-11-30 39/NC/KO/2.3/2016/cz.2-górnictwo nabór zakończony

i corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

2.3
część 2

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445
pjb 2016-01-04 2016-03-15 5/PJB/KO/2.3/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
2.3
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
ciągły 2016-07-15 2016-11-30 40/NC/FG/2.2/2016/cz.2-osuwiska nabór zakończony

i corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

2.3
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
pjb 2016-01-04 2016-03-15 2/PJB/OZ/2.2/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
3.1
część 1

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-430
ciągły 2016-08-08 2017-06-30

41/NC/OA/3.1/2016/cz.1-geotermia

trwa nabór wniosków

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 16.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
3.1
część 2

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Typy projektów:
Termomodernizacja następujących budynków:
• muzeów,
• szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
• obiektów zabytkowych,
• obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
• domów studenckich  
• innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
ciągły 2016-08-01 2017-06-30 43/NC/OA/3.1/2016/cz.2-budownictwo

trwa nabór wniosków

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
3.1
część 3
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 3) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Sylwia Tkaczyk
sylwia.tkaczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-360

ciągły 2016-02-15 2016-05-20 15/NC/OA/3.3/2016/BOCIAN

nabór zakończony

 
3.1
część 3
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 3) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Sylwia Tkaczyk
sylwia.tkaczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-360

ciągły IV kwartał 2016 I kwartał 2017 /NC/OA/3.3/2016/BOCIAN nabór planowany

Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem weryfikacji programu i przyjęcia zmian w ustawie OZE, oraz instrumentów wsparcia ze środków POIiŚ

3.1
część 4
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 4) LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Tomasz Kuna
tomasz.kuna@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-349

ciągły 2015-10-19 2016-06-30 17/NC/OA/3.2/2015/cz.1-LEMUR nabór zakończony

nabór ogłoszony 18.10.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru


 
Ochrona atmosfery
Poprawa efektywności energetycznej
Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Joanna Jaworek
joanna.jaworek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-965
ciągły Informacja o bankach  współpracujących z NFOŚiGW  nabór zakończony

W związku ze zmianą programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, alokacja środków bankowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach ww. programu została skrócona do 16.06.2016 r. Oznacza to, że możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego dotyczy umów kredytu z dotacją zawartych do 16.06.2016 r.

4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-474
ciągły 2016-03-10

2017-03-31     lub do wyczerpania alokacji

18/NC/OP/4.1/2016/parki narodowe trwa nabór wniosków

nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe 

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 29.12.2016 r. na 31.03.2017 r.

4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589
ciągły 2016-12-12 2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji
69/NC/OP/4.1/2016/pożyczka UE trwa nabór  wniosków

Pożyczka na:

- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,

- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,

4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
pjb 2016-01-04 2016-03-15 6/PJB/OP/4.1/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
ciągły 2016-08-09

2016-12-20
lub do wyczerpania alokacji

50/NC/OP/4.1/2016/część-1 nabór zakończony nabór tematyczny 
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978
ciągły 2016-07-15 2017-06-30 30NC/OP/4.1/2016/cz.2-POIiŚ

trwa nabór wniosków

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 29.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422
pjb 2016-01-04 2016-03-15 7/PJB/NE/5.1/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
pjb 2016-01-04 2016-03-15 71/PJB/OZ/5.2/2014/BDO na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych składanych do umów zawartych do końca roku 2014
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-436

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351
ciągły 2016-07-06

2016-11-30 lub do wyczerpania alokacji

33/NC/MN/5.3/2016/cz.1-monitoring nabór zakończony Dotacje i pożyczki
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-436

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351
pjb 2016-01-04 2016-03-15 8/PJB/MN/5.3/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-07-06 2016-11-30 31/NC/NZ/5.4/2016/cz.1-zmiany klimatu nabór zakończony dofinansowanie tylko w formie pożyczki
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
pjb 2016-01-04 2016-03-15 9/PJB/NZ/5.4/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-07-06 2016-11-30 32/NC/NZ/5.4/2016/cz.2-zagrożenia

nabór zakończony

dotacje i pożyczki
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328

 

pjb

2016-01-04 2016-03-15 10/PJB/NZ/5.4/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.5

Międzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
pjb 2016-01-04 2016-03-15 11/PJB/EE/5.5/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.5

Międzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs 2016-06-01 2016-07-08

24/I/EE/5.5/2016/DOTACJA

25/I/EE/5.5/2016/POŻYCZKA

nabór zakończony

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju

Zmiana terminu zakończenia naboru z 30.06.2016 r. na 08.07.2016 r.

5.5

Miedzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
ciągły 2016-05-23 2016-12-27

26/NC/EE/5.5/2016/DOTACJA konferencje

27/NC/EE/5.5/2016/POŻYCZKA konferencje

Nabór zakończony ORGANIZACJA KONFERENCJI
5.5

Miedzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
konkurs 2016-10-17 2016-11-08

67/III/EE/5.5/2016/DOTACJA

68/III/EE/5.5/2016/POŻYCZKA

nabór odwołany NABÓR ODWOŁANY
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

pjb 2016-01-04 2016-03-15 12/PJB/UR/5.6/2014/LIFE na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych 
5.6

Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435


Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

pjb 2016-02-12 2016-03-15 14/PJB/UR/5.6/2016/LIFE-zintegrowane

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni przez KE do składania wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2016-04-18 2016-12-29 /NC/UR/5.6/2016/LIFE-skrócony-KE2015

nabór zakończony

nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2015 r.) 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435

ciągły 2016-06-01 2016-06-30 28/NC/UR/5.6/2016/LIFE-tradycyjny nabór zakończony nabór wniosków "tradycyjny" (nabór KE 2016 r.) 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2017-03-01 2017-12-29 /NC/UR/5.6/2016/LIFE-skrócony-KE2016

nabór ogłoszony

nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2016 r.) 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

ciągły 2016-04-04 2016-12-15 19/NC/UR/5.6/2016/LIFE-pożyczki

nabór zakończony

nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE
5.7
część 5a
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 5a) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez banki

Jarosław Wysocki
rys@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-315

ciągły 2015-12-21 2016-02-29 78/NC/OA/3.2/2015/cz.4a-Ryś-banki

nabór zakończony

nabór ogłoszony 17.12.2015
5.7
część 6a
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 6a ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Ewa Zalewska
prosument@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-188

ciągły 2015-08-10 2016-07-01 19/NC/OA/3.3/2015/cz.2a-PROSUMENT-jst

nabór zakończony

nabór ogłoszony 03.08.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru

5.7
część 6c
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 6c ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ewa Zalewska
prosument@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-188

ciągły 2015-08-10 2016-07-01 58/NC/OA/3.3/2015/cz.2c-PROSUMENT-wfoś nabór zakończony

nabór ogłoszony 04.08.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru

5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Karolina Puławska-Cielusek
karolina.pulawska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-525

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-368

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

ciągły 2016-08-16

2016-12-16

lub do wyczerpania alokacji środków

51/NC/OA/5.8/2016/Cz.1-surowce
52/NC/OA/5.8/2016/Cz.1-moc 1-50MW
53/NC/OA/5.8/2016/Cz.1- moc pow 50MW
54/NC/OA/5.8/2016/Cz.1- przemysł
nabór zakończony  
5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-387
ciągły 2016-08-16 2017-01-30

55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1 57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2

trwa nabór wniosków

 
5.8
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

ciągły 2016-08-16 2017-06-30 61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 16.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
5.8
część 4

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) GAZELA BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-430
ciągły IV kwartał 2016 I kwartał 2017 /NC/OA/5.8/2016/cz.4-GAZELA BIS

nabór planowany

Program podlega weryfikacji, od jej wyniku zależy ogłoszenie naboru
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2015-08-03 2019-09-30 65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonego w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).
5.10

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju

 

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs IV kwartał 2016 I kwartał 2017 I/EE/5.10/2016/inicjatywy

nabór planowany

 
5.11 część 1 Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2016-08-01 2017-03-31 35/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-B+R trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.11.2016 r. na 31.03.2017 r.
5.11 część 1 Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2016-08-01 2017-03-31

36/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-W

trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.11.2016 r. na 31.03.2017 r.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020

POIiŚ
1.1.1

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-526

konkurs 2016-12-31

2017-03-01

POIS.01.01.01-IW.03-00-001/16

trwa nabór wniosków

 
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

konkurs 2016-06-30 2016-10-31 POIS.01.02.00-IW.03-00-001/16    (POIS/1.2/1/2016) nabór zakończony zmiana terminu zakończenia naboru z 31.08.2016 r. na 31.10.2016 r.
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365

konkurs 2016-01-22 2016-05-31 POIS.01.03.01-IW.03-00-001/16  (POIS/1.3.1/1/2015) nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 31.05.2016 r.

POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365

konkurs 2016-06-30 2016-10-31 POIS.01.03.02-IW.03-00-001/16    (POIS/1.3.2/1/2016) nabór zakończony  
POIiŚ 1.5

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

konkurs 2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.05.00-IW.03-00-K01/16    (POIS/1.5/1/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ 1.5 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

pozakonkursowy 2016-06-01 2016-12-31 POIS.01.05.00-IW.03-00-P01/16  nabór zakończony  
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875

konkurs I2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.06.01-IW.03-00-001/16     (POIS/1.6.1/1/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
1.6.2

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów:
 1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

konkurs 2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.06.02-IW.03-00-K01/16     (POIS/1.5/1.6.2/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
1.6.2

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów:
 1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

pozakonkursowy 2016-06-01 2016-12-31 POIS.01.06.02-IW.03-00-P01/16 nabór zakończony  
POIiŚ
2.1.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód
Marta Mizgalewicz
Marta.Mizgalewicz-Konarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-137
 
konkurs 2016-04-30 2016-06-30 POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Daria Dąbrowska-Wyra
Daria.Dabrowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-535
 
konkurs 2016-06-30 2016-10-24 POIS.02.01.00-IW.02-00-501/16

nabór zakończony

zmiana terminu zakończenia naboru z 19.09.2016 r. na 24.10.2016 r.
POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Daria Dąbrowska-Wyra
Daria.Dabrowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-535
 
konkurs 2017-01-09 2017-03-15 POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17

nabór ogłoszony

 
POIiŚ
2.2.1

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów:
1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią  sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów

3. Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-31 2016-12-30 POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16 nabór zakończony  
POIiŚ
2.2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.2.
Gospodarka odpadami komunalnymi

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

konkurs 2015-12-01 2016-02-29  POIS.02.02.00-IW.02-00-201/15        (POIiŚ.2.2.2/1/2015)

nabór zakończony

nabór ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów:
2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-05-31 2016-07-31 POIS.02.02.00-IW.02-00-202/16         (POIS.2.2.2/2/2016) nabór zakończony  
POIiŚ
2.2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów:
2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-31 2016-12-30 POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16 nabór zakończony  
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-159
konkurs 2016-05-31 2016-08-01 TYP 1 - POIS.02.03.00-IW.02-00-102/16
TYP 2 - POIS.02.03.00-IW.02-00-202/16
(POIiŚ.2.3/2/2016)
nabór zakończony  
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-159
konkurs 2016-09-30 2017-02-28 POIS.02.03.00-IW.02.00-003/16

trwa nabór wniosków

 
POIiŚ
2.4.3b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony
Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-486
konkurs 2015-11-30 2016-02-29  POIS.02.04.00-IW.02-00-3B1/15      (POIiŚ.2.4.3/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.4.3b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000 i parków narodowych
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-486

konkurs 2016-10-31 2017-01-31

POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

trwa nabór wniosków  
POIiŚ
2.4.5b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
tel.:45-90-978
konkurs 2016-01-29 2016-05-23 POIS.02.04.00-IW.02-00-5B1/16       (POIS/2.4.5/2/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 23.05.2016 r.

POIiŚ
2.4.5c
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
tel.:45-90-978
konkurs 2016-01-29 2016-05-23 POIS.02.04.00-IW.02-00-5C1/16    (POIS/2.4.5/3/2015) nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 23.05.2016 r.

POIiŚ
2.4.6a
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektów:
6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978
konkurs 2015-12-31 2016-03-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-6A1/15    (POIiS/2/4/6/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2015-11-30 2016-02-29 POIS.02.05.00-IW.02-00-001/15    (POIiS.2.5/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.5

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-06-30 2016-09-30

POIS.02.05.00-IW.02-00-002/16        (POIS.2.5/2/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-28 2016-12-30 POIS.02.05.00-IW.02-00-003/16 nabór zakończony  

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

PL02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2016-01-18 2016-03-21 16/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWD-PL02 nabór zakończony  
PL02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2016-12-27 2017-03-31

70/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWD-PL02

trwa nabór wniosków  

 

 

 

Harmonogram naborów planowanych w roku 2016, w podziale na kwartały, porządek wg terminu zakończenia naboru wniosków

Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem weryfikacji programu i przyjęcia zmian w ustawie OZE, oraz instrumentów wsparcia ze środków POIiŚ

Nr
PP
Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru Uwagi

ZAKOŃCZENIE NABORU PLANOWANE W I KWARTALE 2016 ROKU

5.7
część 5a
Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych
Część 5) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez banki
Jarosław Wysocki
rys@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-315
ciągły 2015-12-21 2016-02-29 78/NC/OA/3.2/2015/cz.4a-Ryś-banki

nabór zakończony

nabór ogłoszony 17.12.2015
POIiŚ
2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.2.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2015-12-01 2016-02-29 POIS.02.02.00-IW.02-00-201/15       (POIiŚ.2.2.2/1/2015)

 nabór zakończony

nabór ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.4.3b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000
Podtyp projektu 2.3.3b Plany ochrony
Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-486
konkurs 2015-11-30 2016-02-29 POIS.02.04.00-IW.02-00-3B1/15      (POIiŚ.2.4.3/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2015-11-30 2016-02-29 POIS.02.05.00-IW.02-00-001/15    (POIiS.2.5/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015
1.2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Budowa przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych
Andrzej Sidorski
andrzej.sidorski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-759

Agnieszka Wiechucka
agnieszka.wiechucka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-887
pjb 2016-01-04 2016-03-15 13/PJB/GW/1.2/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych
2.1
część 5
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396
pjb 2016-01-04 2016-03-15 1/PJB/OZ/2.1/2016/cz.5-MPO

nabór zakończony

 
2.3
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
pjb 2016-01-04 2016-03-15 4/PJB/FG/2.3/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445
pjb 2016-01-04 2016-03-15 5/PJB/KO/2.3/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
2.3
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
pjb 2016-01-04 2016-03-15 2/PJB/OZ/2.2/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
pjb 2016-01-04 2016-03-15 6/PJB/OP/4.1/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych
Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-422
pjb 2016-01-04 2016-03-15 7/PJB/NE/5.1/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.2 Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami
Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
pjb 2016-01-04 2016-03-15 71/PJB/OZ/5.2/2014/BDO na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych składanych do umów zawartych do końca roku 2014
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-436

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351
pjb 2016-01-04 2016-03-15 8/PJB/MN/5.3/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
pjb 2016-01-04 2016-03-15 9/PJB/NZ/5.4/2016/cz.1-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
pjb 2016-01-04 2016-03-15 10/PJB/NZ/5.4/2016/cz.2-wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.5

Międzydziedzinowe

Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
pjb 2016-01-04 2016-03-15 11/PJB/EE/5.5/2016/wnioski na 2017

nabór zakończony

 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

pjb 2016-01-04 2016-03-15 12/PJB/UR/5.6/2014/LIFE na 2017

nabór zakończony

nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych 
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435


Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

pjb 2016-02-12 2016-03-15 14/PJB/UR/5.6/2016/LIFE-zintegrowane

nabór zakonczony

nabór dotyczy tylko wnioskodawców, którzy zostali zaproszeni przez KE do składania wniosków na Projekty Zintegrowane LIFE
PL 02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2016-01-18 2016-03-21 16/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWB-PL02 nabór zakończony  
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przedsiębiorcy)
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465
ciągły 2016-01-04 2016-03-31  

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.4.6a
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektów:
6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978
konkurs 2015-12-31 2016-03-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-6A1/15    (POIiS/2/4/6/1/2015)

nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

 ZAKOŃCZENIE NABORU PLANOWANE W II KWARTALE 2016 ROKU

3.1
część 3
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 3) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii
Sylwia Tkaczyk
sylwia.tkaczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-360
ciągły 2016-02-15 2016-05-20 15/NC/OA/3.3/2016/BOCIAN

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.4.5b
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
tel.:45-90-978
konkurs 2016-01-29 2016-05-23 POIS.02.04.00-IW.02-00-5B1/16       (POIS/2.4.5/2/2015) nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 23.05.2016 r.

POIiŚ
2.4.5c
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych
Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
tel.:45-90-978
konkurs 2016-01-29 2016-05-23 POIS.02.04.00-IW.02-00-5C1/16    (POIS/2.4.5/3/2015) nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 23.05.2016 r.

POIiŚ
1.3.1

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
konkurs 2016-01-22 2016-05-31 POIS.01.03.01-IW.03-00-001/16  (POIS/1.3.1/1/2015) nabór zakończony

nabór  ogłoszony w 2015

zmiana terminu zakończenia naboru z 29.04.2016 r. na 31.05.2016 r.

3.1
część 4

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrzaj
Część 4) LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

Tomasz Kuna
tomasz.kuna@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-349
ciagły 2015-10-19 2016-06-30 17/NC/OA/3.2/2015/cz.1-LEMUR nabór zakończony

nabór ogłoszony 18.10.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru

5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-435

ciągły 2016-04-30 2016-06-30 28/NC/UR/5.6/2016/LIFE-tradycyjny nabór zakończony nabór wniosków "tradycyjny" (nabór KE 2016 r.) 
POIiŚ
2.1.2

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

Marta Mizgalewicz
Marta.Mizgalewicz-Konarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-137
 
konkurs 2016-04-30 2016-06-30 POIS.02.01.00-IW-02-00-201/16 nabór zakończony  

ZAKOŃCZENIE NABORU PLANOWANE W III KWARTALE 2016 ROKU

5.7
część 6a

Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 6a ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Ewa Zalewska
prosument@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-188
ciągły 2015-08-10 2016-07-01 19/NC/OA/3.3/2015/cz.2a-PROSUMENT-jst nabór zakończony

nabór ogłoszony 03.08.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru

5.7
część 6c

Międzydziedzinowe
SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 6c ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Ewa Zalewska
prosument@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-188
ciągły 2015-08-10 2016-07-01 58/NC/OA/3.3/2015/cz.2c-PROSUMENT-wfoś nabór zakończony

nabór ogłoszony 04.08.2015

Informacja w sprawie zamknięcia naboru

5.5

Międzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

konkurs 2016-06-01 2016-07-08

24/I/EE/5.5/2016/DOTACJA

25/I/EE/5.5/2016/POŻYCZKA

nabór zakończony

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju

Zmiana terminu zakończenia naboru z 30.06.2016 r. na 08.07.2016 r.

2.1
część 4

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465
ciągły 2016-01-04 2016-07-31  

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów:
2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-05-31 2016-07-31 POIS.02.02.00-IW.02-00-202/16        (POIS.2.2.2/2/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-159

konkurs 2016-05-31 2016-08-01 TYP 1 - POIS.02.03.00-IW.02-00-102/16
TYP 2 - POIS.02.03.00-IW.02-00-202/16
(POIiŚ.2.3/2/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
1.5

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

konkurs 2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.05.00-IW.03-00-K01/16    (POIS/1.5/1/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-875

konkurs 2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.06.01-IW.03-00-001/16     (POIS/1.6.1/1/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
1.6.2

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów:
 1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

konkurs 2016-06-30 2016-09-30 POIS.01.06.02-IW.03-00-K01/16     (POIS/1.5/1.6.2/2016)

nabór zakończony

 
POIiŚ
2.5

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-06-30 2016-09-30 TYP 1 - POIS.02.05.00-IW.02-00-002/16       (POIS.2.5/2/2016)

nabór zakończony

 

ZAKOŃCZENIE NABORU PLANOWANE W IV KWARTALE 2016 ROKU

POIiŚ
2.1.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Daria Dąbrowska-Wyra
Daria.Dabrowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-535
konkurs 2016-06-30 2016-10-24 POIS.02.01.00-IW.02-00-501/16

nabór zakończony

zmiana terminu zakończenia naboru z 19.09.2016 r. na 24.10.2016 r.
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

konkurs 2016-06-30 2016-10-31 POIS.01.02.00-IW.03-00-001/16    (POIS/1.2/1/2016)

nabór zakończony

zmiana terminu zakończenia naboru z 31.08.2016 r. na 31.10.2016 r.
POIiŚ
1.3.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
konkurs 2016-06-30 2016-10-31 POIS.01.03.02-IW.03-00-001/16    (POIS/1.3.2/1/2016) nabór zakończony  
2.3
część 1

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482

Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

ciągły 2016-07-15 2016-11-30 38/NC/FG/2.3/2016/cz.1-geologia nabór zakończony

i corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin
 
Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-952
ciągły 2016-07-15 2016-11-30 39NC/KO/2.3/2016/cz.2-górnictwo nabór zakończony

i corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

2.3
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 3) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
Beata Traczyk
beata.traczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-856

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-482
ciągły 2016-07-15 2016-11-30 40NC/FG/2.2/2016/cz.2-osuwiska nabór zakończony

corocznie od 02.01. do 30.11., aż do 2020 r.

5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska
Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-436

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-351
ciągły 2016-07-06 2016-11-30 lub do wyczerpania alokacji 33/NC/MN/5.3/2016/cz.1-monitoring nabór zakończony dotacje i pożyczki
5.4
część 1
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-07-06 2016-11-30 31/NC/NZ/5.4/2016/cz.1-zmiany klimatu nabór zakończony dofinansowanie tylko w formie pożyczki 
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-07-06 2016-11-30 32/NC/NZ/5.4/2016/cz.2-zagrożenia nabór zakończony dotacje i pożyczki
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-444

ciągły 2016-04-04 2016-12-15 19/NC/UR/5.6/2016/LIFE-pożyczki nabór zakończony nabór dotyczy pożyczek zarówno dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LIFE+ i LIFE
1.1
część 3
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 3) Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug
Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-756

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-328
ciągły 2016-09-01 2016-12-16 66/NC/OW/1.1/2016/cz.3-BUG nabór zakończony  
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Karolina Puławska-Cielusek
karolina.pulawska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-525

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-368

Tomasz Zadrożny
tomasz.zadrozny@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-242

ciągły 2016-08-16 2016-12-16
lub do wyczerpania alokacji
51/NC/OA/5.8/2016/Cz.1-surowce
52/NC/OA/5.8/2016/Cz.1-moc 1-50MW
53/NC/OA/5.8/2016/Cz.1- moc pow 50MW
54/NC/OA/5.8/2016/Cz.1- przemysł
nabór zakończony  
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521
ciągły 2016-08-09 2016-12-20
lub do wyczerpania alokacji
50/NC/OP/4.1/2016/część-1 nabór zakończony nabór tematyczny
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów 
Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 63/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-infrastruktura
64/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-pozostałe D
65/NC/OZ/2.1/2016/cz.1-pożyczka
nabór zakończony  
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428
 
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 62/NC/OZ/2.1/2016/cz.2-instalacje nabór zakończony  
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 49/NC/OZ/2.1/2016/cz.3-stacje nabór zakończony  
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-478
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 46/NC/OZ/2.1/2016/cz.6-POIiŚ nabór zakończony  
2.1
część 7
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 7) Przygotowanie projektów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
ciągły 2016-08-16 2016-12-20 47/NC/OZ/2.1/2016/cz.7-przygotowanie nabór zakończony  
2.2
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych
Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405
ciągły 2016-09-01 2016-12-20 44/NC/OZ/2.2/2016/cz.1 nabór zakończony  
2.2
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

ciągły 2016-08-01 2016-12-20 45/NC/OZ/2.2/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony  
5.5

Międzydziedzinowe

Edukacja Ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152
ciągły 2016-05-23 2016-12-27

26/NC/EE/5.5/2016/DOTACJA konferencje

27/NC/EE/5.5/2016/POŻYCZKA konferencje

nabór zakończony ORGANIZACJA KONFERENCJI
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2016-04-18 2016-12-29 /NC/UR/5.6/2016/LIFE-skrócony-KE2015 nabór zakończony nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2015 r.)
1.1
część 1
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych 
Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-542
ciągły 2016-04-18 2016-12-30 22/NC/OW/1.1/2016/cz.1-KPOŚK nabór zakończony  
1.1
część 2
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-179

Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546
ciągły 2016-04-18 2016-12-30 23/NC/OW/1.1/2016/cz.2-POIiŚ nabór zakończony - pożyczka inwestycyjna
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej
POIiŚ
2.5
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatudziałanie
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów:
1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
3. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-28 2016-12-30 POIS.02.05.00-IW.02-00-003/16 nabór zakończony  
POIiŚ
1.5

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów:
1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celulikwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

pozakonkursowy 2016-06-01 2016-12-31 POIS.01.05.00-IW.03-00-P01/16  nabór zakończony  
POIiŚ
1.6.2

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów:
 1. budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
2. wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
3. budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 576

Katarzyna Brzozowska-Weyroch
katarzyna.brzozowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-134

Aneta Grzegory
aneta.grzegory@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-268

pozakonkursowy 2016-06-01 2016-12-31 POIS.01.06.02-IW.03-00-P01/16 nabór zakończony  
POIiŚ
2.2.1

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektór
1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią  sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów

3. Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-31 2016-12-30 POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16 nabór zakończony  
POIiŚ
2.2.2
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi
Typ projektów:
2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
konkurs 2016-10-31 2016-12-30 POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16 nabór zakończony  

ZAKOŃCZENIE NABORU PLANOWANE W ROKU 2017 i 2018

5.8
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-387
ciągły 2016-08-16 2017-01-30 55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1 57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
trwa nabór wniosków  
POIiŚ
2.4.3b

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000 i parków narodowych
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Beata Wójcik-Napiórkowska
beata.wojcik@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-486
konkurs 2016-10-31 2017-01-31

POIS.02.04.00-IW.02-00-3B2/16

trwa nabór wniosków  
POIiŚ
2.3
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Magdalena Tokarska-Kusyk
magdalena.tokarska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-546

Beata Rydlewska
beata.rydlewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-159

konkurs

2016-09-30 2017-02-28 POIS.02.03.00-IW.02.00-003/16 trwa nabór wiosków  
POIiŚ
2.1.5

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Typ projektów:
5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Daria Dąbrowska-Wyra
Daria.Dabrowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45-90-535
konkurs 2017-01-09 2017-03-15

POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17

nabór ogłoszony  
POIiŚ
1.1.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90- 430

Julia Rochala
julia.rochala@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-367

Agnieszka Karwat
agnieszka.karwat@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-526

konkurs 2016-12-31 2017-03-01 POIS.01.01.01-IW.03-00-001/16 trwa nabór wniosków  
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-474
ciągły 2016-03-10 2017-03-31 lub do wyczerpania alokacji 18NC/OP/4.1/2016/parki narodowe trwa nabór wniosków

nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe 

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 29.12.2016 r. na 31.03.2017 r.

5.11 część 1 Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2016-08-01 2017-03-31 35/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-B+R trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.11.2016 r. na 31.03.2017 r.
5.11 część 1 Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 1) Sokół - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2016-08-01 2017-03-31 36/NC/UR/5.11/2016/SOKÓŁ-W trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.11.2016 r. na 31.03.2017 r.
PL02 Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Koordynator naboru: Edyta Kuźmińska
edyta.kuzminska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-95-819
ciągły 2016-12-27 2017-03-31

70/NC/OP/0.1/2016/MF EOG/FWD-PL02

trwa nabór wniosków  
3.1
część 3

Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 3) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Sylwia Tkaczyk
sylwia.tkaczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-360
ciągły IV kwartał 2016 I kwartał 2017 /NC/OA/3.3/2016/BOCIAN

nabór planowany

Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem weryfikacji programu i przyjęcia zmian w ustawie OZE, oraz instrumentów wsparcia ze środków POIiŚ
5.8
część 4

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) GAZELA BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski

Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-430
ciągły IV kwartał 2016 I kwartał 2017 /NC/OA/5.8/2016/cz.4-GAZELA BIS nabór planowany Program podlega weryfikacji, od jej wyniku zależy ogłoszenie naboru
5.10 Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-152

Anna Wielgopolan
anna.wielgopolan@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-426
konkurs IV kwartał 2016 I kwartał 2017  I/EE/5.10/2016/inicjatywy nabór planowany  
3.1 część 1 Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Typy projektów:
1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej;
2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną;
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się wykonania otworu badawczego
Monika Żółkowska
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-430
ciągły 2016-08-08 2017-06-30 41/NC/OA/3.1/2016/cz.1-geotermia trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 16.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
3.1 część 2 Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
Typy projektów:
Termomodernizacja następujących budynków:
• muzeów,
• szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
• obiektów zabytkowych,
• obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
• domów studenckich  
• innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.
Edward Kolbusz
edward kolbusz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-365
ciągły 2016-08-01 2017-06-30

43/NC/OA/3.1/2016/cz.2-budownictwo

trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 30.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
4.1
część 2
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-978
ciągły 2016-07-15 2017-06-30 30/NC/OP/4.1/2016/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 29.12.2016 r. na 30.06.2017
5.8
część 3
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-576

ciągły 2016-08-16 2017-06-30 61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 16.12.2016 r. na 30.06.2017 r.
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-589

ciągły 2016-12-12 2017-12-15
lub do wyczerpania alokacji
69/NC/OP/4.1/2016/pożyczka UE trwa nabór wniosków

Pożyczka na:

- Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,

- Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,

5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Anna Żochowska
anna.zochowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-193


Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-257

ciągły 2017-03-01 2017-12-29 /NC/UR/5.6/2016/LIFE-skrócony-KE2016

nabór ogłoszony

nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2016 r.) 
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-631

ciągły 2015-08-03 2019-09-30 65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonego w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry